Gewest Antwerpen
Donderdag 2018-08-02
Dagorde verplichte GAV 16/08/2018

Gewestelijke Algemene Vergadering
´t Centrum Westerlo
16 Augustus 2018 met aanvang 19.30 uur STIPT !!!

DAGORDE

1. Verwelkoming
2. Controle aanwezigheden
3. Goedkeuring verslag vorige vergadering
4. Bevestiging wijziging statuten BSA
5. HR VSF uitbreiding gewest Antwerpen - wijzigingen 2018-2019
6. Nieuws van BBSA en VSF
7. Afvaardigingen naar BBSA en VSF
8. Aanstelling commissieleden - gewestraadsleden
9. Toewijzing nationale en gewestelijke tornooien
10. Interclubkalenders 2018-2019
11. Uitdelen documenten & wedstrijdboeken
12. Toelichting en afspraken
13. Varia

Aanwezigheid van de clubs is VERPLICHT.  In toepassing van art. 7.2.6. van het HR van VSF “Een club is niet aanwezig of reglementair vertegenwoordigd binnen een gewest” geldt een  sanctie van min. 50,00 €.

Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2024 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue