Gewest Antwerpen
Vrijdag 2018-06-01
GAV 22/05/2018 en kampioenenhuldiging

Na ontvangst of in kennisstelling hebben de effectieve leden 7 kalenderdagen om schriftelijk te reageren.  Als er geen opmerkingen (meer) zijn kan het verslag worden beschouwd als voorlopig goedgekeurd.  Een bekrachtiging gebeurt door de eerstvolgende Algemene Vergadering.

 
1. Verwelkoming door de voorzitter – Controle aanwezigheden.
De voorzitter heeft iedereen van harte welkom.

2. Goedkeuring verslagen vorige vergadering(en).
Het verslag zal asap op de website verschijnen.

3. Korte & bondige evaluatie van het afgelopen seizoen + toelichtingen.
• Het is in verschillende reeksen van de interclubcompetitie lange tijd zeer spannend geweest.
• Opnieuw was er een goedgevulde kalender met interclubwedstrijden, bekercompetities, GR, BR, NR, Kampioenschappen van Vlaanderen, Open tornooien en/of andere organisaties ... , en ook de BK’s.
• Het nieuwe systeem voor bewaren of afleveren van de originele wedstrijdformulieren interclub is goed verlopen.
• Proficiat aan de jeugdspelers die hebben deelgenomen aan de gewestelijke, de Vlaamse en de nationale tornooien en kampioenschappen.  Deze groep heeft zich zeker laten opmerken maar moet dringend worden uitgebreid.
• Michael Draye zal de bevindingen meedelen van clubs die nog steeds niet in regel zijn met de verplichting van minstens 1 referee aansluiten binnen de club.  Een lesavond "Snookerreglementen" zal nog worden gepland bij de start van het seizoen.
• De toepassing van de kledijvoorschriften blijft in sommige gevallen een ramp, als een club haar verantwoordelijkheid opneemt is dit probleem volledig opgelost i.p.v. weg te kijken hoe sommige spelers gaan aantreden bij de snookerwedstrijden.
• De voorzitter bedankt iedereen en vooral de clubs, de ploegen en de spelers die een extra-inspanning hebben gedaan om een oplossing te krijgen om steeds het sportieve aspect van de snookersport te kunnen laten primeren.
• Selecties VK Teams : voor de allereerste keer konden niet alle plaatsen worden ingevuld.

4. Nieuws van BBSA-VSF.
• Er wordt zo goed als niets gehoord van BBSA, het verslag van de laatste vergadering van ongeveer een maand geleden is nog niet ontvangen.
• Het verhaal van jaarlijkse lidgelden en de verdeling ervan is zeker nog niet afgesloten.
• Het uitschrijven van de GDPR voor VSF slorpt zeer veel tijd op.
• De individuele lidgelden 2018-2019 worden verhoogd naar 65,00 € per competitieve speler.  Maak geen vergissing en stort alle lidgelden op de rekening van het gewest Antwerpen BE42 6528 3263 5554.

5. Bespreking voorstellen en ideeën voor volgend seizoen.
• Elke club MOET een jeugdverantwoordelijke hebben maar zeer weinigen nemen deze taak ter harte.  O.l.v. Rob Stynen gaan we trachten om binnen Antwerpen een structuur op poten te zetten voor de jeugd als genoeg jonge spelers door de clubs worden aangesloten.

6. Bekroning van de ´KAMPIOENEN´ 2017-2018.
• Proficiat en bedankt aan de collega gewestraadsleden
REF MICHAEL DRAYE – 1
• WINNAARS THEMATORNOOIEN
     147-snooker :  ERWIN VERHEYDEN (De Leug)
     BATTLE of the AGES :  KRIS KEYSERS (Nova Snooker)
     HANDICAP :  DE WIT MATTHIAS (Buckingham)
     DUBBELS :  BRENT GEENTJENS (Snooker X) & OHNY PEETERS (Merodesnookers)
     6-REDS :  BRENT GEENTJENS (Snooker X)
• VERDELING PRIJZENGELDEN RANKING THEMATORNOOIEN
• BEKER VAN ANTWERPEN 2018
     1/2de finalisten :  CUE AIMING 4 (2de afdeling) en TRIANON 7 (ere)
     Runner up :  DE LEUG 1 (ere)
     Winnaar :  SNOOKER X 1 (ere)
     Het prijzengeld wordt met de ploegen afgerekend.
• GEWESTELIJKE KAMPIOENSCHAPPEN (provinciale kampioenschappen)
     B-reeks RUNNER-UP STUER PATRICK (De Leug)
     WINNAAR FRANCKEN HERMAN (Trianon)
     A-reeks RUNNER-UP VANDERSTEEN ALAIN (Trianon)
     WINNAAR HANEVEER BJORN (Snooker X)    
• HOOGSTE BREAK VAN HET SEIZOEN
Voor de toewijzing van deze trofee wordt vanaf dit seizoen gekeken naar de breaks die worden gescoord in de interclubcompetities en de gewestelijke rankingtornooien maar ook tijdens de NR, de BR en de overkoepelende kampioenschappen.
De HB van het seizoen van 122 is gescoord door Jeff Jacobs.
• HULDIGING CLUBS DIE EEN GR HEBBEN ONTVANGEN
     (Limit, Cue Aiming, De Leug, Trianon, Snooker X)
• WINNAAR B-RANKING : FRANCKEN HERMAN (Trianon)
• WINNAAR A-RANKING : VERMEIREN KRISTOF (Snooker X)
• TOP 3 van de ALGEMENE RANKING
     3de plaats ALAIN VANDERSTEEN (Trianon) 1200 punten
     2de plaats JURGEN VAN ROY (Trianon) 1223 punten
     1ste plaats KRISTOF VERMEIREN (Snooker –X-) 1360 punten 
• KAMPIOENEN INTERCLUB 2017-2018
     Afdeling 4 BAL’ENZO 2 – Wilrijk
     Afdeling 3 IN DE POCKET 1 – Retie
     Afdeling 2 CUE AIMING 4 - Brasschaat
     Afdeling 1  SNOOKER X 2 – Turnhout
     Ere-afdeling TRIANON 7 – Kontich

7. Verdeling en informatie aansluitingsdocumenten seizoen 2018 – 2019.
• Alle clubs hebben in februari een bundel ontvangen met inschrijvingsformulieren voor de aangesloten spelers, de club en de ploegen.  2 clubs hebben de formulieren via post ontvangen.
• Alle formulieren zijn ook beschikbaar op de website
www.vsf-snooker.be, kies in bovenste menu downloads.
• Herinnering : De ploegen kunnen ook woensdag kiezen als speeldag voor de thuiswedstrijden van de interclubcompetitie.
• Ignace overloopt een document waarop de belangrijkste vragen voor de start van het nieuwe seizoen zijn beantwoord.
• Er moeten géén oude lidkaarten worden binnengeleverd !
• Info en details met openstaande bedragen worden door Glenn aan de clubs bezorgd.  Openstaande bedragen moeten zeker volstort voor 5/06 e.k.
• Er zal door het secretariaat van VSF alleen een lidkaart worden afgeleverd indien bij Ignace (en niemand anders !) wordt binnengeleverd :
     A. een INDIVIDUEEL INSCHRIJVINGSFORMULIER dat VOLLEDIG is INGEVULD
     B. + indien nodig een GELDIG OPZEGFORMULIER
     C. + indien nodig EID
     D. + een RECENTE PASFOTO, liefst digitaal formaat, kleur en een goede kwaliteit MAG
     E. + de BETALING van het LIDGELD is ONTVANGEN
Aansluitingsformaliteiten niet ALLEMAAL vervuld = NIET aangesloten = NIET verzekerd !  De club zal dan bij een schadegeval worden aangesproken. 

8. Afspraken & behandeling van de inhoud van de uit te reiken bundel.
Op dinsdag 12/06/2018 is er bij Limit te Westerlo een samenkomst waar alles inzake het sportieve kader van de snookerwereld kan worden besproken. 

Op dinsdag 26/06/2018 zal er bij Snooker X te Turnhout een zitdag zijn van 19.30 tot 21.30 uur voor het inleveren van de inschrijvingsbundels.  Tegelijkertijd kunnen afspraken worden gemaakt voor ontbrekende stukken.  Alle inschrijvingsbundels moeten in ieder geval ten laatste vrijdag 29/06/2018 bij IGNACE worden afgeleverd en bij niemand anders.

Op donderdag 16/08/2018 zal de openingsvergadering van het snookerseizoen 2018-2019 doorgaan bij Limit te Westerlo, de aanvang is 19.30 uur.

9. Allerlei - Varia.
• Herinnering : De website blijft de voornaamste bron van info.  Laat 1 lid van de club/ploeg elke week zeker eens kijken, ook in de aanloop tot het komende seizoen !
• Proficiat aan de spelers en de scheidsrechters die voor het gewest Antwerpen hebben deelgenomen aan de BK 2018.  Verschillende spelers van het gewest Antwerpen zijn nog in de running voor een titel.  De GR wenst iedereen alvast veel succes.
De voorzitter bedankt de uitbater en de club Trianon voor de aangename ontvangst.

 
Einde vergadering : 21.30 uur
  • Provant 1
  • Love snooker
  • Provant 2
  • Love snooker
  • Provant 3
  • Love snooker
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2021 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue