Gewest Antwerpen
Woensdag 2017-08-23
Verslag GAV 22/08/2017 bij Limit Westerlo

1. Verwelkoming
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  De clubverantwoordelijken worden bedankt voor het geleverde administratieve werk bij de inschrijvingen maar bij enkele clubs moeten afspraken toch veel beter of sneller worden opgevolgd.

2. Controle aanwezigheden
Na deze begroeting werden volgende aanwezigheden genoteerd ;  
Aanwezig / afwezig : zie afgetekende aanwezigheidslijst
Verontschuldigd : geen

In toepassing van het HR VSF art. 11.2.6. “Een club is niet aanwezig of reglementair vertegenwoordigd binnen een gewest” geldt voor de laatste keer een  sanctie van 25,00 €.  Vanaf de volgende verplichte vergaderingen (februari en augustus) wordt dit bedrag verhoogd naar minstens 50,00 €.

3. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Er werden geen opmerkingen ontvangen.  Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

4. Bevestiging wijziging statuten BSA
De statuten zijn reeds unaniem goedgekeurd en zullen asap worden neergelegd ter publicatie.

5. Nieuws van BBSA en VSF
• Clubs die een Nationale Ranking (NR) willen ontvangen dienen de richtlijnen in acht te nemen van het HR op de website van BBSA.
• De tornooien Belgium Ranking (BR) worden opgesplitst in een Top 64 & een Open BR voor alle andere spelers.  Richtlijnen staan in het HR op de website van BBSA.
• Weetjes Belgische Kampioenschappen 2018 : het schema van de Belgische Kampioenschappen 2018 staat gepubliceerd op de website van BBSA + elk gewest mag onvoorwaardelijk 1 speler afvaardigen in alle categorieën + het BK Men wordt verminderd van 144 naar 112 spelers.

Vooral met de wijzigingen van de gewestelijke verdeling komt dit neer dat het gewest Antwerpen vermoedelijk 3 en misschien 4 spelers minder mag afvaardigen.  Hierdoor is het helaas niet meer mogelijk om ook de hoogst geplaatste spelers van de jaarranking Antwerpen van ook de lagere afdelingen een plaats te verzekeren naar het BK.  Een systeem dat meer dan 20 jaar de basis van de vereniging binnen het gewest Antwerpen een extra uitdaging heeft gegeven wordt met 1 beslissing van BBSA zomaar teniet gedaan.
• Gelieve alle vragen i.v.m. NR en BR te richten naar Johan Heusdens, Nico De Vos en Steve Lambrechts die de huidige kaders hebben opgemaakt.
• De vertegenwoordigers van het gewest Antwerpen binnen de AV en/of de RvB hebben helemaal niets te maken met alle vooral recente doorgevoerde wijzigingen van reglementen vanwege BBSA.  Aangaande de huidige werking van BBSA zullen de voorzitter en de penningmeester van BBSA nog worden uitgenodigd om de huidige overkoepelende beleidsvoering te kunnen bespreken.
• Ter informatie statistieken van de verhouding van het aantal leden van een gewest en de deelnemingen aan NR en BR gedurende de afgelopen 3 seizoenen :
 

STATISTIEKEN 2014-2015

Seizoen 2014-2015

ANTW

LIMB

O-VL

V-BR

W-VL

BBSA

TOTAAL

Spelers

317

502

553

345

349

 

2066

Jeugdspelers

6

18

9

1

1

 

35

Totaal spelers

323

520

562

346

350

 

2101

% spelers

15,37%

24,75%

26,75%

16,47%

16,66%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal ANDERE

139

165

80

36

67

36

523

% deelnemingen

26,58%

31,55%

15,30%

6,88%

12,81%

 

 

% spelers

-15,37%

-24,75%

-26,75%

-16,47%

-16,66%

 

 

Verschil

11,20%

6,80%

-11,45%

-9,58%

-3,85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal MEN

180

119

158

108

64

22

651

% deelnemingen

27,65%

18,28%

24,27%

16,59%

9,83%

 

 

% spelers

-15,37%

-24,75%

-26,75%

-16,47%

-16,66%

 

 

Verschil

12,28%

-6,47%

-2,48%

0,12%

-6,83%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal deelnemingen

319

284

238

144

131

58

1174

% deelnemingen

27,17%

24,19%

20,27%

12,27%

11,16%

 

 

% spelers

-15,37%

-24,75%

-26,75%

-16,47%

-16,66%

 

 

Totaal verschil

11,80%

-0,56%

-6,48%

-4,20%

-5,50%

 

 

Seizoen 2014-2015

ANTW

LIMB

O-VL

V-BR

W-VL

 

 

 

STATISTIEKEN 2015-2016

Seizoen 2015-2016

ANTW

LIMB

O-VL

V-BR

W-VL

BBSA

TOTAAL

Spelers

321

489

528

322

320

 

1980

Jeugdspelers

3

12

10

0

2

 

27

Totaal spelers

324

501

538

322

322

 

2007

% spelers

15,42%

23,85%

25,61%

15,33%

15,33%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal ANDERE

172

160

100

68

52

32

584

% deelnemingen

29,45%

27,40%

17,12%

11,64%

8,90%

 

 

% spelers

-15,42%

-23,85%

-25,61%

-15,33%

-15,33%

 

 

Verschil

14,03%

3,55%

-8,48%

-3,68%

-6,42%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal MEN

200

145

184

109

82

9

729

% deelnemingen

27,43%

19,89%

25,24%

14,95%

11,25%

 

 

% spelers

-15,42%

-23,85%

-25,61%

-15,33%

-15,33%

 

 

Verschil

12,01%

-3,96%

-0,37%

-0,37%

-4,08%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal deelnemingen

372

305

284

177

134

41

1313

% deelnemingen

28,33%

23,23%

21,63%

13,48%

10,21%

 

 

% spelers

-15,42%

-23,85%

-25,61%

-15,33%

-15,33%

 

 

Totaal verschil

12,91%

-0,62%

-3,98%

-1,85%

-5,12%

 

 

Seizoen 2015-2016

ANTW

LIMB

O-VL

V-BR

W-VL

 

 

 

STATISTIEKEN 2016-2017

Seizoen 2016-2017

ANTW

LIMB

O-VL

V-BR

W-VL

BBSA

TOTAAL

Spelers

308

487

528

311

308

 

1942

Jeugdspelers

3

12

7

2

0

 

24

Totaal spelers

311

499

535

313

308

 

1966

% spelers

14,80%

23,75%

25,46%

14,90%

14,66%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal ANDERE

149

147

116

70

65

26

573

% deelnemingen

25,51%

25,17%

19,86%

11,99%

11,13%

 

 

% spelers

-14,80%

-23,75%

-25,46%

-14,90%

-14,66%

 

 

Verschil

10,71%

1,42%

-5,60%

-2,91%

-3,53%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal MEN

185

144

154

85

83

20

671

% deelnemingen

25,38%

19,75%

21,12%

11,66%

11,39%

 

 

% spelers

-14,80%

-23,75%

-25,46%

-14,90%

-14,66%

 

 

Verschil

10,57%

-4,00%

-4,34%

-3,24%

-3,27%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal deelnemingen

334

291

270

155

148

46

1244

% deelnemingen

25,44%

22,16%

20,56%

11,81%

11,27%

 

 

% spelers

-14,80%

-23,75%

-25,46%

-14,90%

-14,66%

 

 

Totaal verschil

10,64%

-1,59%

-4,90%

-3,09%

-3,39%

 

 

Seizoen 2016-2017

ANTW

LIMB

O-VL

V-BR

W-VL

 

 

 
Algemeen besluit : 1 gewest (Antwerpen) scoort positief voor de verhouding van het aantal leden en de deelnemingen aan NR en BR.  Van harte proficiat aan alle deelnemers van het gewest Antwerpen voor hun zeer vele deelnemingen.
• Op dit ogenblik zijn de data van de VK Teams en de individuele VK nog niet gekend omdat BBSA het blijkbaar niet nodig vind om deze op te nemen in de jaarlijkse planning in de tornooikalender.
• De relatie tussen de WPBSA en de IBSF is zeer erg verstoord vanwege een andere visie over de structuur van de snookersport.  Het verloop van de toekomst over de samenwerking amateurs en professionals is momenteel dus een groot vraagteken.
• De BBSA heeft voor de werking van 2016 een subsidie van de Nationale Loterij ontvangen van 5.000,00 € voor de ingeleverde jeugdprojecten.  De volledige rapportering is opgemaakt door Ignace en niet dat het nodig is maar zelfs het allerkleinste schouderklopje wordt niet gegeven en dit zegt genoeg over de sfeer waarin wij zijn terecht gekomen.
De organiserende gewesten Antwerpen en Vlaams-Brabant zouden hiervan het grootste stuk moeten ontvangen wegens hun geleverd aandeel in de goedgekeurde projecten.
• Volgens sociale media en de website van World Snooker gaat er begin oktober een internationaal tornooi door in Lommel.  Meer info hebben zelfs de bestuurders van het gewest Antwerpen niet mogen ontvangen dus richt u bij interesse naar de contactpunten die zijn vermeld op infobronnen.
• De BBSA vond het niet nodig om IETS te doen voor het overlijden van Frank Van Dyck.  Gewoon een kaartje sturen of een krans laten bezorgen was voor de BBSA niet nodig want de jarenlange inbreng van Frank in de Belgische snookersport is door alle gewesten, met uitzondering van Antwerpen, erg in vraag gesteld.
• Begin 2018 wil de WDBS (World Disability Billiards and Snooker) in België graag een tornooi organiseren voor fysiek en mentaal gehandicapten.  Per gewest moet men de mensen oplijsten die hiervoor in aanmerking komen.
• VK Teams : op een vraag van een aangesloten speler moeten wij helaas bevestigen dat het inderdaad klopt dat een ploeg van een ander gewest is gestart met een geschorste speler en dat deze ploeg zelfs een zeer goed resultaat heeft behaald en prijzengeld heeft kunnen verwerven.
 
6. Wijzigingen uitbreidingen HR Gewest Antwerpen
Aanpassingen die zijn gebeurd betreffen :
• Hfdst. Gewestelijke interclub
• Specificaties spelers play offs
• Gewestelijke rankingtornooien : B-reeks
• Thematornooien
• Rankings en afvaardigingen
Alle voorstellen tot wijziging worden overlopen en besproken.  Waar nodig worden aanpassingen gedaan.  De vergadering keurt de uitbreiding van het HR van VSF gewest Antwerpen unaniem goed.
Een kopie zal nog worden bezorgd aan het algemeen secretariaat van VSF.
 
7. Aanstelling commissieleden - gewestraadsleden
• GSC : Michael Draye
• GTC : Marc Lauwers
• Verantwoordelijke jeugdopleiding : Kristof Vermeiren

8. Toewijzing nationale en gewestelijke tornooien
Nadat uitleg is gegeven en de kandidaturen vervolgens zijn verzameld begint de officiële toewijzing conform de reglementen :
AFSPRAKEN :
• De ontvangende club verzorgt de wedstrijdleiding van het begin tot de laatste stoot + voldoet vervolgens aan de administratieve en financiële verplichtingen.
• Bij de NR zorgt een club zelf voor een wedstrijdleider (inclusief mogelijke kosten) + de ontvangende club zorgt voor (minstens) 2 trofeeën (jeugd).  Voor de andere categorieën wordt een aandenken geapprecieerd.
Spreek met Michael Draye, voorzitter GSC Antwerpen, op tijd af om per categorie 2 officiële referees voor de 1/2de finales + de finale aan te stellen.

Invulling gewestelijke rankingtornooien :  zie nationale tornooikalender,
Invulling gewestelijke tornooien voor masters :  zie uitbreiding HR.
 
9. Interclubkalenders 2017-2018
Het kader van de interclubkalenders is behouden zoals het voorbije seizoen.  In de laagste afdeling zullen dus opnieuw 10 ploegen aantreden en een bijkomende speelronde afwerken die conform de beschikbaarheid van snookertafels is opgemaakt.
Na de publicatie op de website zijn er tot recent enkele opmerkingen ontvangen en verwerkt.  Kijk voor alle zekerheid de huidige kalenders na zodat er geen foute kalenders binnen ploegen of clubs circuleren.
 
10. Uitdelen documenten & wedstrijdboeken
11. Toelichting en afspraken

• Om te beginnen ontvangen de clubs de lidkaarten en de wedstrijdformulieren. 
• De gegevens van leden met openstaande stukken staan op de website vermeld.  Een speler staat op de website genoteerd als niet-speelgerechtigd indien een transferformulier ontbreekt EN/OF een EID of ander officieel document ontbreekt voor een juiste identificatie EN/OF een ORIGINEEL inschrijvingsformulier van het lopende seizoen is niet ontvangen.
• Indien een (degelijke of recente) pasfoto ontbreekt dan wordt dit vermeld in een persbericht !!!  Bij niet ontvangst kan een schorsing volgen !!!
• De trekking van de eerste speelronde BvA is door Kris verricht.  De resultaten van de trekking staan op de website onder de rubriek laatste nieuws.
• Gebruik alleen de uitgedeelde wedstrijdformulieren of deze van vorig seizoen en geen zeer oude met de planning van andere wedstrijden.  Zorg ervoor dat een wedstrijdformulier altijd VOLLEDIG + CORRECT wordt ingevuld !
• Gebruik dan ook steeds de LIDKAARTEN om de persoonsgegevens op het wedstrijdformulier in te vullen + LIDMAATSCHAP CONTROLEREN !  Meld altijd de afwezigheid van spelers op het wedstrijdformulier !
• Ingeval van forfait van een speler wordt er GEEN NAAM ingevuld en is de score 1-0 of 0-1 en niets anders !  Dit is nodig om in de toekomst juiste statistieken te kunnen trekken.
• Ontbrekende lidkaarten voor gedane inschrijvingen zullen zo snel mogelijk worden aangemaakt en rechtstreeks aan de betrokkenen bezorgd.
• Gebruik steeds het elektronisch formulier op de website voor het verplaatsen van wedstrijden interclub.  Verplaatsing bekerwedstrijden gewoon via mail melden aan
info@vsf-antwerpen.be 
• Meldingen over GEWESTELIJKE TORNOOIEN moeten worden gestuurd naar
tornooien@vsf-antwerpen.be !
• Inschrijvingen vanaf 1/09 (alleen geldig voor het gewest Antwerpen) : Een speler mag voor max. 1 wedstrijd aantreden op voorwaarde dat minstens de volledige naam + het INSZ-nummer VOOR DE START van een wedstrijd aan
info@vsf-antwerpen.be is gemeld !!!
Alle formaliteiten moeten volledig zijn vervuld VOOR het aantreden bij een 2de wedstrijd zoniet is een speler niet-speelgerechtigd met alle daaraan verbonden gevolgen !
Inschrijvingsformulieren + EID (pdf) + eventueel foto’s altijd bezorgen aan IGNACE !
• Het telefoonnummer van alle ploegverantwoordelijken staat op de website.
• Controleer de toegekende spelersklasse en vraag indien nodig een herziening aan !
• (CLUB)SCHEIDSRECHTERS : een lesvond snookerreglement zal worden voorzien voor het einde van de heenronde.
Alle clubs zijn momenteel in regel met de minimumverplichting van 1 SR.  De clubscheidsrechters zullen normaal 1 maal worden opgeroepen voor een sessie van 3 wedstrijden te komen leiden tijdens een gewestelijk of nationaal rankingtornooi, mogelijk naar keuze.  Zij die meer willen aantreden kunnen dit best asap laten weten aan de GSC-voorzitter Michael Draye.
• Clubs ontvangen een factuur van de inschrijvingsgelden.
• Alle openstaande saldi van lidgelden dienen volledig vereffend VOOR de start van de competitie.
• Originele wedstrijdformulieren dienen chronologisch bewaard door de thuisploeg indien er geen enkele opmerking staat genoteerd !!!
• De club DE SPETSER is gesloten en alle wedstrijden worden voortaan gespeeld bij MERODESNOOKERS te Turnhout.
• De club NOVA SNOOKER is momenteel nog gesloten maar gaat terug open vanaf 15 september e.k. met 5 i.p.v. 7 snookertafels.
• De club SNOOKER X is gesloten van 24/08 t.e.m. 11/09 e.k.
 
12. Varia
• Sponsering : Sponsering is iets waar een vereniging nood aan heeft om een werking te kunnen blijven garanderen en verbeteren zonder verhoging(en) van lidgelden.  Genoeg mogelijkheden zijn beschikbaar en daarom kunnen geďnteresseerden steeds contact opnemen met de voorzitter.
• Verschillende Mutualiteiten sponsoren een deel van uw lidgeld bij een sportvereniging !  Voor details zie internet.
• Aansluiting RECREANTEN : voor slechts 10,00 € is men 12 maanden voor clubactiviteiten verzekerd en men mag aan 1 gewestelijk tornooi deelnemen aan dezelfde voorwaarden als andere leden.
• Clubs die info zoeken kunnen beroep doen op het Dynamoproject van de Vlaamse SportFederatie.
• Beker van Vlaanderen 2018 : de kampioenen en de volgende gerangschikte ploegen zullen worden uitgenodigd.  Ploegen die NIET wensen deel te nemen, indien zij hiervoor in aanmerking komen, worden verzocht om voor 15/03 e.k. via mail aan de voorzitter af te melden zoniet worden zij automatisch ingeschreven als zij zich selecteren.

Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2024 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue