Gewest Antwerpen
Vrijdag 2017-06-02
Verslag GAV & kampioenenhuldiging 30/05/2017 bij Trianon Kontich

1. Verwelkoming door de voorzitter – Controle aanwezigheden.
De voorzitter heeft iedereen van harte welkom.  Het zal wel zijn opgevallen dat Ignace veel minder te zien is geweest tijdens snookeractiviteiten maar dat heeft als voornaamste redenen blijven sukkelen met frozen shoulder + andere bezigheden.  Hoe dan ook Antwerpen wordt niet in de steek gelaten.
Na deze begroeting werden volgende aanwezigheden genoteerd ; zie aanwezigheidslijst.

2. Goedkeuring verslagen vorige vergadering(en).
Het verslag zal asap op de website verschijnen.

3. Korte & bondige evaluatie van het afgelopen seizoen + toelichtingen.
• Het is in verschillende reeksen van de interclubcompetitie lange tijd zeer spannend geweest.  De aanpassing van afdeling 4 is voor de ploegen zeer goed meegevallen.
• Opnieuw was er een goedgevulde kalender met interclubwedstrijden, bekercompetities, GR, BR, NR, Kampioenschappen van Vlaanderen, Open tornooien en/of andere organisaties ... , en ook de BK’s.
• Beker van Antwerpen : het algemeen kader van deze competitie is goed maar enkele details binnen het reglement bvb. langere wedstrijden, ploegen van ere later in het schema opnemen, … moeten worden bekeken.  Een nieuwe vraag om alle resultaten elektronisch te kunnen verwerken is verstuurd.
• Het nieuwe systeem voor bewaren of afleveren van de originele wedstrijdformulieren interclub is goed verlopen.
• De verschillende rankings zijn volledig geautomatiseerd en bieden de nodige info.  Er zijn nog ideeën voor uitbreiding met bvb. een financieel beheer van tornooien en meer statistieken.  Binnenkort wordt hiervoor een offerte gevraagd.
• Proficiat aan de jeugdspelers die hebben deelgenomen aan de gewestelijke, de Vlaamse en de nationale tornooien en kampioenschappen.  Deze groep heeft zich zeker laten opmerken maar moet dringend worden uitgebreid.
Naar volgend seizoen wordt door het gewest Antwerpen aan BBSA gevraagd om NR met BK te willen plannen voor under 14 en under 18.  Er komt ook een vraag om te starten met masters +60.
• Michael Draye zal de bevindingen meedelen van clubs die nog steeds niet in regel zijn met de verplichting van minstens 1 referee aansluiten binnen de club.  Een lesavond "Snookerreglementen" zal nog worden gepland bij de start van het seizoen.
• Het aantal deelnemers bij de GR is eindelijk gestegen.  Een wijziging van de structuren werpt dus zijn vruchten af.
• De toepassing van de kledijvoorschriften blijft in sommige gevallen een ramp, als een club haar verantwoordelijkheid opneemt is dit probleem volledig opgelost i.p.v. weg te kijken hoe sommige spelers gaan aantreden bij de snookerwedstrijden.
• De voorzitter bedankt iedereen en vooral de clubs, de ploegen en de spelers die een extra-inspanning hebben gedaan om een oplossing te krijgen om steeds het sportieve aspect van de snookersport te kunnen laten primeren.
• Selecties VK Teams :
• ERE-AFDELING
1   Trianon 7 ; 2   Snooker -X- 1 ; 3   De Leug 1 ; 4   Trianon 2

• AFDELING 1
1   De Leug 3 ; 2   Bal´enzo 1 ; 3   Mister 100 1 ; 4   Trianon 4
 
• AFDELING 2
1   BCE Mechelen 3 ; 2   Limit 4 ; ???

• AFDELING 3 & lager
1   Merodesnookers 1 ; 2   Cue Aiming 7 ; 3   BCE Mechelen 4 ; ???

4. Nieuws van BBSA-VSF.
• Over de dossiers ontvreemding van gelden van de snookergemeenschappen is geen nieuws ontvangen.  Dat de RvB foute beslissingen hieromtrent heeft gemaakt tegen het advies van een advocaat, de voorzitter en de penningmeester in wordt nu door meer mensen beseft.
• De rechtszaak Gerrit De Mulder vs VSF inzake gebruik EID is hopelijk binnenkort afgehandeld.  Niettegenstaande de VSF op geen enkel vlak in fout is gesteld zal het de snookergemeenschap in totaal ongeveer 3.500,00 kosten.
• De taken, die door het algemeen secretariaat van VSF worden uitgevoerd, blijven zeer goed.  Slechts enkele personen kunnen de waarde ervan inschatten.
• Het decreet van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar moet zeer strikt en zonder uitzondering worden toegepast. (vrijheidsregeling)  Een opzeg van lidmaatschap MOET individueel en aangetekend worden verstuurd naar de verlatende club en naar het algemeen secretariaat te Gent binnen de periode van 1 t.e.m. 31 mei.  Raadpleeg bij twijfel het HR op de website
www.vsf-snooker.be
• Het sportieve kader van de NR en BR is aan bijsturing toe conform de resultaten van de spelersenquete.  Wie de nieuwe nationale wedstrijdleider gaat worden is niet gekend.
• De website
www.vsf-snooker.be (VSF) en www.bbsa-snooker.be (BBSA) zijn voor de clubs en de spelers de meest belangrijke bron voor info en resultaten van de overkoepelende werking.  Ga daar eens regelmatig kijken en surf dan ineens ook naar www.viv-sport.be
• De selectie voor de Home Internationals zal binnenkort worden bekend gemaakt.
• Toepassing Wet op de Privacy ; praktisch gebruik EID.  Toepassing nieuw decreet.
• De individuele lidgelden 2017-2018 blijven hetzelfde.  Maak geen vergissing en stort alle lidgelden op de rekening van het gewest Antwerpen BE42 6528 3263 5554.

5. Bespreking voorstellen en ideeën voor volgend seizoen.
• Elke club MOET een jeugdverantwoordelijke hebben maar zeer weinigen nemen deze taak ter harte.  O.l.v. Rob Stynen gaan we trachten om binnen Antwerpen een structuur op poten te zetten voor de jeugd als genoeg jonge spelers door de clubs worden aangesloten.

6. Bekroning van de ´KAMPIOENEN´ 2016-2017.
• Proficiat en bedankt aan de collega gewestraadsleden
REF MICHAEL DRAYE – 1
• WINNAARS THEMATORNOOIEN
 147-snooker :  BRENT GEENTJENS (Snooker X)
 BATTLE of the AGES :  PHUNSOK JAEGERS (Cue Aiming)
 HANDICAP :  CHRISTOPH VAN GEERTSOM (Nova Snooker)
 DUBBELS :  ANDY DIRVEN & TAN WANG CHOI (Cue Aiming)
 6-REDS :  JULIEN LIVENS (Bal’enzo)
• VERDELING PRIJZENGELDEN RANKING THEMATORNOOIEN
• BEKER VAN ANTWERPEN 2017
 1/2de finalisten :  CUE AIMING 1 (ere) en DE LEUG 3 (1ste afdeling)
 Runner up :  SNOOKER X 1 (ere)
 Winnaar :  TRIANON 7 (ere)
Het prijzengeld wordt met de ploegen afgerekend.
• GEWESTELIJKE KAMPIOENSCHAPPEN (provinciale kampioenschappen)
B-reeks RUNNER-UP MATTHIAS DE WIT (Buckingham)
 WINNAAR MICHEL VAN BROEKHOVEN (De Leug)
A-reeks RUNNER-UP JEFF JACOBS (Cue Aiming)
 WINNAAR KRISTOF VERMEIREN (Snooker X)    
• HOOGSTE BREAK VAN HET SEIZOEN
Voor de toewijzing van deze trofee wordt vanaf dit seizoen gekeken naar de breaks die worden gescoord in de interclubcompetities en de gewestelijke rankingtornooien maar ook tijdens de NR, de BR en de overkoepelende kampioenschappen.
Met een reeks breaks van 102, 108, 120, 121, 134 en tijdens de 1ste gewestranking 135 scoorde KRISTOF VERMEIREN (Snooker X) de HB van het seizoen.
• HULDIGING CLUBS DIE EEN GR HEBBEN ONTVANGEN
• TOP 3 van de ALGEMENE RANKING 
 3de plaats ALAIN VANDERSTEEN (Trianon) 985 punten
 2de plaats JURGEN VAN ROY (Trianon) 1069 punten
 1ste plaats KRISTOF VERMEIREN (Snooker –X-) 1375 punten 
• KAMPIOENEN INTERCLUB 2015-2016
 Afdeling 4 CUE AIMING 7 - Brasschaat
 Afdeling 3 MERODESNOOKERS 1 - Turnhout
 Afdeling 2 BCE MECHELEN 3 - Mechelen
 Afdeling 1  DE LEUG 3 - Aartselaar
 Ere-afdeling TRIANON 7 – Kontich


7. Verdeling en informatie aansluitingsdocumenten seizoen 2017 – 2018.
• Alle clubs hebben in februari een bundel ontvangen met inschrijvingsformulieren voor de aangesloten spelers, de club en de ploegen.
• Alle formulieren zijn ook beschikbaar op de website
www.vsf-snooker.be, kies in bovenste menu downloads.
• Herinnering : De ploegen kunnen ook woensdag kiezen als speeldag voor de thuiswedstrijden van de interclubcompetitie.
• Ignace overloopt een document waarop de belangrijkste vragen voor de start van het nieuwe seizoen zijn beantwoord.
• Er moeten géén oude lidkaarten worden binnengeleverd !
• Info en details met openstaande bedragen worden door Glenn aan de clubs bezorgd.  Openstaande bedragen moeten zeker volstort voor 5/06 e.k.
• Er zal door het secretariaat van VSF alleen een lidkaart worden afgeleverd indien bij Ignace (en niemand anders !) wordt binnengeleverd :
A. een INDIVIDUEEL INSCHRIJVINGSFORMULIER dat VOLLEDIG is INGEVULD
B. + indien nodig een GELDIG OPZEGFORMULIER
C. + indien nodig EID
D. + een RECENTE PASFOTO, liefst digitaal formaat, kleur en een goede kwaliteit MAG
E. + de BETALING van het LIDGELD is ONTVANGEN
Aansluitingsformaliteiten niet ALLEMAAL vervuld = NIET aangesloten = NIET verzekerd !  De club zal dan bij een schadegeval worden aangesproken. 

8. Afspraken & behandeling van de inhoud van de uit te reiken bundel.
Op dinsdag 13/06 e.k. zal er bij Snooker X te Turnhout een zitdag zijn van 19.30 tot 22.00 uur voor het inleveren van de inschrijvingsbundels.  Tegelijkertijd kunnen afspraken worden gemaakt voor ontbrekende stukken.
Alle inschrijvingsbundels moeten VOOR 3/07/2017 bij SNOOKER X worden afgeleverd en bij niemand anders.

9. Allerlei - Varia.
• Herinnering : De website blijft de voornaamste bron van info.  Laat 1 lid van de club/ploeg elke week zeker eens kijken, ook in de aanloop tot het komende seizoen !
 Voorbeeld hoe het zeker niet moet : bevestiging deelname VK Teams.
• De club Nova Snooker is momenteel gesloten maar er zijn onderhandelingen met een nieuwe kandidaat overnemer.
• Het is de eerste keer in de Belgische snookergeschiedenis dat er vermoedelijk geen enkele club van stad Antwerpen zal aansluiten.
• Proficiat aan de spelers en de scheidsrechters die voor het gewest Antwerpen hebben deelgenomen aan de BK 2017.
Opgemerkte RESULTATEN zijn ...
1/4de finales
Alain Vandersteen (Men)
1/2de finalisten
Kristof Vermeiren (Men), Jesse Schelfhaut (Juniors), Christel Leclercq (Ladies), Tan Wang Chooi (Masters +40), Cue Aiming (Teams)
Winnaar
Jeff Jacobs (Men), Alain Vandersteen (Masters +40), Rudy Poelmans (Masters +60)
• REMINDER : Van 1 t.e.m. 9 juli 2017 wordt er in Andy’s snooker te Brasschaat non-stop gesnookerd voor de actie KOM OP TEGEN KANKER.  Het wereldrecord Snookermarathon staat op dit moment op 85 uren, 19 minuten en 4 seconden op naam van 2 Ieren.  William Baeyens en Georgios Michailidis, 2 leden van Cue Aiming gaan het wereldrecord proberen verbreken door minstens 100 uren te snookeren.  ALLEN meedoen !!!

De voorzitter bedankt de uitbater en de club Trianon voor de aangename ontvangst.
Einde vergadering : 22.15 uur

  • Provant 1
  • Love snooker
  • Provant 2
  • Love snooker
  • Provant 3
  • Love snooker
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2021 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue