Gewest Antwerpen
Vrijdag 2013-02-15
Dagorde verplichte Gewestelijke Algemene Vergadering

 

Belgian Snooker Association vzw

Zetel : Prof. Devochtstraat 68    B-2300 Turnhout     -     Secretariaat : Karperweg 1 te B-2560 Kessel

 

 

Vlaamse SnookerFederatie vzw – Gewest Antwerpen

Gewestelijk Secretariaat : Karperweg 1 te B-2560 Kessel

 

 

Turnhout, 8 februari 2013.

 

Geacht Effectief Lid, Geachte Clubvoorzitter,

Beste leden van het gewest Antwerpen,

 

Hierbij nodigen wij alle EFFECTIEVE LEDEN van harte uit voor onze jaarlijkse statutaire (gewestelijke) algemene vergadering. 

 

Deze samenkomst zal plaats vinden op DONDERDAG 21 FEBRUARI 2013, 

bij SPORTHAL STADSPARK, Steenweg op Zevendonk 18 te 2300 Turnhout.

Voor de goede orde verwachten wij u deze avond wel ten laatste om 20.00 uur.

 

De agenda die wij dan zullen volgen bestaat uit :

 

     1.     Verwelkoming door de voorzitter
     2.     Goedkeuring verslag vorige vergaderingen
     3.     Goedkeuring van de jaarrekening
     4.     Goedkeuring van de begroting
     5.     Kwijting bestuurders en toegetreden leden kastoezichters
     6.     Aanstelling kastoezichters
     7.     Nieuws vanwege VSF
     8.     Nieuws vanwege BBSA
     9.     DAS-beurs
    10.    Antwerpen 2013-2014
    11.    Varia
 

Indien u deze vergadering als effectief lid echter niet persoonlijk kan bijwonen, dan kan u zich alleen geldig laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid de schriftelijke volmacht te geven.

 

Bij niet-aanwezigheid zal het reglement administratieve bestraffingen worden toegepast en dienen overtreders binnen de 7 kalenderdagen minstens een boete van 25,00 euro te storten op rekening 111-3022731-14.

 

Bijkomende inlichtingen en informatie kan u zoals steeds via ons secretariaat en de gewestraadsleden bekomen.

 

Vriendelijke en sportieve groeten van,

 

             Get. Ignace Uytdenhouwen,                                                        Get. Glenn Moons,

            Voorzitter Gewest Antwerpen.                                      Penningmeester Gewest Antwerpen.

  • Provant 1
  • Love snooker
  • Provant 2
  • Love snooker
  • Provant 3
  • Love snooker
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2020 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue