Gewest Antwerpen
Woensdag 2015-08-19
Wijzigingen uitbreiding HR

Huishoudelijk reglement Vlaamse SnookerFederatie vzw
Uitbreidingen GEWEST ANTWERPEN 2015-2016
OVERZICHT WIJZIGINGEN


Een ploeg en/of club kan voor de thuiswedstrijden van de interclubcompetitie als vaste speeldag kiezen uit maandag, dinsdag of woensdag.  De keuze van speeldag kan tijdens het seizoen niet worden gewijzigd.

Gewestelijke uitbreiding i.v.m. de miss-regel ALLEEN binnen het gewest Antwerpen : De miss-regel wordt bij een snookersituatie STEEDS en zonder uitzondering toegepast d.w.z. er wordt bij een snookersituatie ALTIJD een miss gegeven als er een fout wordt gemaakt t.e.m. poging 3 in afdeling 2 en t.e.m. poging 2 in de afdelingen 3 en 4.  Geen miss zal worden gegeven vanaf dat een speler de 4de opeenvolgende keer een fout maakt in afdeling 2 en de 3de opeenvolgende keer een fout maakt in de afdelingen 2 en 4 om een snookersituatie op te kunnen lossen.   Het oordeel van de scheidsrechter is voor deze wedstrijden NIET van toepassing !

NIET TOEPASSEN VAN HET ´SNOOKERREGLEMENT´ = VRIJWILLIG GEVEN VAN FORFAIT !!!  HIERBIJ GELDT OOK HET NIET VOLGEN VAN AFSPRAKEN DIE DOOR EEN MEERDERHEID VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE SNOOKERCLUBS WORDEN BESLIST. 
 
De scores van de gespeelde interclubwedstrijden moeten door de thuisploeg via de website www.vsf-antwerpen.be volledig worden ingevuld conform de gemaakte afspraken met de clubs bij de start van een snookerseizoen.  Voor niet verplaatste wedstrijden moet dit per speeldag uiterlijk gebeuren binnen de 48 UUR na de start van een wedstrijd.  Ingeval verplaatsing van een wedstrijd moet de input van de resultaten zijn gebeurd binnen de 24 UUR vanaf de start van de verplaatste wedstrijd.  Voor overtredingen kan steeds het tuchtreglement worden toegepast.

Het origineel van een wedstrijdformulier (witte kleur) waar GEEN enkele bemerking op is genoteerd dient door de club binnen de 30 kalenderdagen te worden bezorgd aan het gewestelijk secretariaat OF mag door de club chronologisch in een map worden bewaard op de locatie waar de betreffende interclubwedstrijden worden gespeeld.  Ingeval controle en/of opvraging door de GR moet een origineel formulier onmiddellijk kunnen worden afgeleverd.  Het origineel van een wedstrijdformulier (witte kleur) waar WEL een bemerking op is genoteerd dient binnen de 7 kalenderdagen te worden bezorgd aan het gewestelijk secretariaat voor controle door de GR.  Op het elektronisch wedstrijdformulier dient tenminste worden vermeld dat een opmerking is toegevoegd.

Vanaf het seizoen 2015-2016 wordt voor elke speler een spelersklasse berekend op basis van de resultaten interclub van de afgelopen 3 seizoenen.  De waarde varieert van waarde 0 t.e.m. waarde 5. 

Specificaties stijgers & dalers voor het seizoen 2015-2016 : zie uitbreiding HR.

Met uitzondering van het eerste rankingtornooi van het seizoen worden tijdens het 1ste weekend de B- en de C-reeks volledig afgewerkt en tijdens het 2de weekend worden op zaterdag de voorronden van de A-reeks en op zondag de finaleronden (minstens de 1/2de finales & de finales) gepland.

Voor Gewestranking 0 zullen de ingeschreven spelers worden geloot in 1 wedstrijdtabel.  De 32 hoogst geklasseerde spelers van de eindranking van het vorige seizoen, die inschrijven, worden geloot in 2 keer na elkaar de 1/16de finales.

De A-reeks is OPEN voor alle spelers die zijn aangesloten bij de VSF vzw gewest Antwerpen.  Ook spelers die voor de B-reeks of mogelijk de C-reeks zijn ingeschreven mogen deelnemen in de A-reeks.

Alleen via de A-reeks worden punten verdiend voor de jaarranking !  De behaalde punten in de B- of de C-reeks worden samengebracht voor de opmaak van een apart klassement dat NIET meetelt voor o.a. afvaardiging naar een BK.

Het spelschema van de A-reeks wordt volgens de jaarranking opgemaakt met spelers in te vullen met rijen van minstens 8 wedstrijden per speelronde.  De spelers op de seedingplaatsen 1 t.e.m. 8 worden in de 1/16de finales ingeloot.  Alle andere spelers worden steeds in voorliggende rijen ingeloot.  Een geseede speler 1 tem 8, die de eerste wedstrijd verliest, ontvangt de punten van de vorige speelronde -1.  Alle wedstrijden worden t.e.m. de 1/4de finales gespeeld naar Bof 5 frames.  De 1/2de finales worden gespeeld naar Bof 7 frames, de finale is een wedstrijd naar Bof 9 frames.

De B-reeks is open voor alle spelers die zijn aangesloten bij de VSF gewest Antwerpen en die spelersklasse 2, 3, 4 of 5 hebben.  Voor de C-reeks kunnen alleen leden met spelersklasse 4 of 5 inschrijven.

Shoot out Bof 5 Black ball – procedures : Bij gelijkheid van 2 spelers : een best of 5 wordt gespeeld met alleen de zwarte bal op zijn spot geplaatst.  Bij gelijkheid van 3 of meer spelers : alle betrokkenen spelen 5 keer black ball tegen elkaar met de zwarte bal op zijn spot geplaatst.  Iedere gewonnen black ball telt voor 1 punt.  De rangschikking wordt chronologisch opgemaakt met gewonnen punten, gewonnen wedstrijden shoot out en dan onderling duel.
Het inschrijvingsgeld bedraagt : 15,00 € per speler in de A-reeks / B-reeks / C-reeks.  Een speler die per gewestranking voor 2 reeksen inschrijft betaalt in totaal 20,00 €.  Voor jongeren, die speelgerechtigd zijn in de categorie Juniors, bedraagt het inschrijvingsgeld steeds 5,00 €.
Voor het 5de tornooi worden alle ‘te behalen punten’ in de verschillende reeksen NIET verdubbeld.

RAADPLEEG DE UITBREIDINGEN VAN HET HR VOOR DE DETAILS VAN ALLE WIJZIGINGEN !!!

  • Provant 1
  • Love snooker
  • Provant 2
  • Love snooker
  • Provant 3
  • Love snooker
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2020 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue