Gewest Antwerpen
Zaterdag 2014-08-02
Gewestelijke AV 19/08/2014

Turnhout, 2 augustus 2014.

Beste leden van het gewest Antwerpen,

Hierbij heten wij iedereen van harte welkom bij de start van het snookerseizoen 2014-2015.

Graag nodigen wij alle voorzitters van de aangsloten clubs persoonlijk uit, liefst vergezeld van de sportleider, voor onze 1ste verplichte gewestelijke algemene vergadering van het seizoen.
 
De voorbereidingen zijn nog volop bezig.  Ontbrekende stukken van spelers moeten door de VSF worden ontvangen ten laatste op 12 augustus e.k. want anders kan niet tijdig een lidkaart worden aangemaakt en zijn de spelers NIET SPEELGERECHTIGD !!!

Deze samenkomst zal doorgaan op DINSDAG 19 AUGUSTUS 2014, bij LIMIT WESTERLO. Voor de goede orde verwachten wij uw aanmelding ten laatste om 19.45 uur.

De agenda die wij dan zullen volgen bestaat uit :
     1. Verwelkoming door de voorzitter – Controle aanwezigheden
     2. Goedkeuring verslagen vorige vergadering
     3. Ontslag effectieve leden
     4. Aanstelling mandatarissen - commissieleden - gewestraadsleden
     5. Het gewest Antwerpen binnen BBSA en VSF
     6. Overzicht reglementswijzigingen - Uitbreidingen HR
     7. Toewijzing nationale en gewestelijke tornooien
     8. Interclubkalenders 2014-2015 : bemerkingen Celtics
     9. Uitdelen documenten & wedstrijdboeken + Toelichting en afspraken
   10. Varia

Hebt u misschien agendapunten die u graag zou zien behandeld, dan moet u voor 12 AUGUSTUS e.k. het secretariaat schriftelijk contacteren met uw verzoek.

Indien u deze vergadering als effectief lid echter niet persoonlijk kan bijwonen, dan kunt u zich alleen geldig laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid de schriftelijke volmacht te geven. Bij niet-aanwezigheid zal het reglement administratieve bestraffingen worden toegepast en overtreders dienen binnen de 7 kalenderdagen minstens een boete van 25,00 € te storten op bankrekening BE42 6528 3263 5554.

Bij afwezigheid is het zeker aan te bevelen om ook een aangesloten clublid af te vaardigen die de vergadering kan bijwonen, evenwel zonder dat deze persoon stemrecht bekomt.

Bijkomende inlichtingen en informatie kan u steeds via ons secretariaat bekomen.

Vriendelijke, ‘zonnige’ en sportieve groeten van,

Get. Ignace Uytdenhouwen, Voorzitter.
Get. Glenn Moons, Penningmeester.

  • Provant 1
  • Love snooker
  • Provant 2
  • Love snooker
  • Provant 3
  • Love snooker
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2020 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue