Gewest Antwerpen
Zaterdag 2013-08-10
Uitnodiging Gewestelijke Algemene Vergadering

Turnhout, 7 augustus 2013.

Beste leden van het gewest Antwerpen,

Hierbij heten wij alvast iedereen van harte welkom bij de start van weerom een nieuw snookerseizoen 2013-2014.  De voorbereidingen zijn nog volop bezig maar graag nodigen wij alle EFFECTIEVE LEDEN alvast persoonlijk uit, indien mogelijk vergezeld van de sportleider, voor onze 1ste algemene vergadering van het seizoen.

Deze samenkomst zal doorgaan op DINSDAG 20 AUGUSTUS 2013 bij NEW LIMIT, Boerenkrijglaan 24 te 2260 Westerlo.  Voor de goede orde verwachten wij uw aanmelding ten laatste om 19.30 uur.

De agenda die wij dan zullen volgen bestaat uit :
1. Verwelkoming door de voorzitter – Controle aanwezigheden
2. Goedkeuring verslagen vorige vergadering
3. Ontslag effectieve leden
4. Aanstelling mandatarissen - commissieleden
5. Het gewest Antwerpen binnen BBSA
6. Het gewest Antwerpen binnen VSF
7. Overzicht reglementswijzigingen
8. Toewijzing nationale en gewestelijke tornooien.
9. Uitdelen documenten & wedstrijdboeken + Toelichting en afspraken
10. Varia

Hebt u misschien agendapunten die u graag zou zien behandeld, dan moet u voor 15 AUGUSTUS e.k. het secretariaat schriftelijk contacteren met uw verzoek.

Indien u deze vergadering als effectief lid echter niet persoonlijk kan bijwonen, dan kunt u zich alleen geldig laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid de schriftelijke volmacht te geven.  Bij niet-aanwezigheid zal het reglement administratieve bestraffingen zonder uitzondering worden toegepast en dienen overtreders binnen de 7 kalenderdagen minstens een boete van 25,00 euro te storten op rekening 111-3022731-14.

Bij afwezigheid is het zeker aan te bevelen om ook een aangesloten clublid af te vaardigen die de vergadering kan bijwonen, evenwel zonder dat deze persoon stemrecht bekomt.

Bijkomende inlichtingen en informatie kan u steeds via ons secretariaat bekomen.

Vriendelijke, ‘zonnige’ en sportieve groeten van,

Get. Ignace Uytdenhouwen, Voorzitter.
Get. Glenn Moons, Secretaris.

  • Provant 1
  • Love snooker
  • Provant 2
  • Love snooker
  • Provant 3
  • Love snooker
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2020 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue