Gewest Antwerpen
Woensdag 2022-04-27
Gewestelijke Vergadering 12-05-2022

Vlaamse SnookerFederatie vzw

ZETEL en ALGEMEEN SECRETARIAAT
Huis v/d Sport - Zuiderlaan 13 - B-9000 Gent - Tel. 09/243.11.50
IBAN BE90 8508 3197 2432 – BIC SPAABE22 – Ondernemingsnummer 0461.852.533
Email:
info@vsf-snooker.be – Website: www.vsf-snooker.be


UITNODIGING GEWEST ANTWERPEN


Gent, 27 april 2022


Beste Voorzitter of clubverantwoordelijke,


Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Gewestelijke Vergadering van het gewest Antwerpen die zal doorgaan op donderdag 12 mei 2022 in de zaal van LIMIT te Westerlo. Voor de goede orde verwachten wij u ten laatste om 19.30 uur.

 
De agenda bestaat uit :

1. Verwelkoming door de voorzitter
2. Ontslag gewestraadsleden
3. Verkiezing gewestraadsleden
4. Vlaamse Kampioenschappen Teams 2022
5. Open BK-VK 2022
6. Interclub 2022-2023
7. Gewestelijke tornooien 2022-2023
8. Varia.

 
Vriendelijke en sportieve groeten van,


Ignace Uytdenhouwen,
Voorzitter VSF vzw Gewest Antwerpen.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Vlaamse SnookerFederatie vzw

ZETEL en ALGEMEEN SECRETARIAAT
Huis v/d Sport - Zuiderlaan 13 - B-9000 Gent - Tel. 09/243.11.50
IBAN BE90 8508 3197 2432 – BIC SPAABE22 – Ondernemingsnummer 0461.852.533
Email:
info@vsf-snooker.be – Website: www.vsf-snooker.be


KANDIDATUUR GEWESTRAAD ANTWERPEN

 

Ondergetekende,  …………………………………………………………………………………… (naam – voornaam)

in regel met alle voorschriften en verplichtingen,

als competitief lid aangesloten bij VSF vzw en drager van het lidnummer :  …………………………….

stelt zich hierbij kandidaat als gewestraadslid van de VSF vzw Gewest Antwerpen met het doel om actief en steeds op een positieve manier bij te dragen tot de realisatie van alle doelstellingen van de vereniging.

 
Indien een kandidatuur niet volledig beantwoord aan de specificaties binnen de statuten en/of het intern reglement dan is deze kandidatuur niet geldig. 
 
Beoogd mandaat : …………………………………………………………………………………………………………………….
 
Motivatie : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Gedaan te :  ………………………………………………………………………………………………………………………………

 
Op datum van :  ……………………………………………………………………………………………………………………....

 

 

Handtekening (*)

 

(*) Ten laatste 48 uur voor de start van de ‘Gewestelijke Vergadering’ bezorgt een kandidaat via mail aan ignace.uytdenhouwen@telenet.be een presentatie van zichzelf en de motivatie voor het mandaat dat hij/zij ambieert om in te vullen.

  • Provant 1
  • Love snooker
  • Provant 2
  • Love snooker
  • Provant 3
  • Love snooker
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2022 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue