Gewest Antwerpen
Vrijdag 2021-12-31
Nieuwjaarswensen 2022 & coronanieuws

Helaas krijgen de Vlaamse SnookerFederatie (VSF) en de Belgium Snooker Federation (BSF) veel te lang zeer slecht nieuws voor de snookersport, voor de uitbaters van lokalen, voor de clubs en voor de spelers. VSF en BSF blijven echter ook in moeilijke tijden positief denken, handelen en helpen waar mogelijk. Hopelijk kan 2022 voor alles en iedereen een nieuwe start zijn !

Bij communicatie is alles minder duidelijk nadat een meerderheid van de Vlaamse gewesten in 2019 de opstart van een Academy met 16 Xing Pai snookertafels heeft laten mislukken en vervolgens heeft beslist om snooker op alle levels te laten behandelen als een recreatief amusementspel i.p.v. een ‘sport’. Amusementspelen worden in ons land namelijk beheerd door de federale regering (FOD Economie), sporten daarentegen worden beheerd door het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waals Gewest.

Binnen Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is alleen VSF het pad van ‘sport’ blijven volgen. VSF is nog steeds de enige door Sport Vlaanderen erkende sportfederatie die een keusport vertegenwoordigt.

De seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 konden door VSF en BSF helaas niet worden afgewerkt vanwege het Corona Covid-19-virus. Hopelijk kunnen de snookeractiviteiten snel worden hervat zodat het seizoen 2021-2022 wel volledig kan worden afgewerkt.

Meer info over de mogelijkheden en beslissingen voor onze competities en tornooien kan iedereen vinden op de website www.vsf-snooker.be en van de aangesloten gewesten.

Als sportfederatie zal VSF alle wetten, decreten en het basisprotocol sport en corona van Sport Vlaanderen blijven volgen, BSF heeft als nationaal bondsorgaan al contact genomen met federale kanalen en hopelijk zal het eerstvolgend overlegcomité bepaalde beslissingen terugschroeven zodat spelers opnieuw kunnen snookeren.

Een andere belangrijke uitdaging van VSF en BSF wordt voor 2022 het samenbrengen van sportfederaties die op sportief vlak een vergelijkbaar en/of gemeenschappelijk doel nastreven.

‘SAMEN zijn we STERKER’ wordt dan ook de boodschap. Op sportief vlak autonomie voor de sportfederaties en/of -takken waarborgen en op andere vlakken zoveel mogelijk samenwerken, waarbij o.a. het samen bestrijden van het Corona Covid-19-virus, is de doelstelling van zowel VSF als BSF.

Wij wensen iedereen een Gezond en Gelukkig 2022 en hopelijk kunnen we snel terugkeren naar het ‘normaal’ van voor 2019.

Vriendelijke en sportieve groeten van,

Ignace Uytdenhouwen, voorzitter VSF vzw,
Johan Heusdens, voorzitter BSF vzw.TER INFO

Op 30/12/2021 heeft BSF opnieuw juridisch advies ingewonnen + de politiezone Antwerpen heeft in opdracht van het parket een bowlingzaak gesloten die van mening is om de huidige coronamaatregelen te kunnen omzeilen.

VSF en BSF blijven van mening dat het overlegcomité fout heeft gehandeld t.o.v. uitbaters, clubs en spelers van onze geliefde sport door geen onderscheid te willen maken tussen vertegenwoordigers van amusementspelen en erkende sportfederaties binnen het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bijkomend stellen we ernstig in vraag waarom slechts enkele sporten worden geviseerd. Bovendien was er geen enkel advies van specialisten om wijzigingen aan het protocol voor de sport aan te brengen.

BSF heeft besloten om voorlopig geen klacht bij de Raad van State in te dienen gezien de kans op wijziging van de huidige toestand nihil is. VSF en BSF kiezen ervoor om zoals de grote sportfederaties en organisaties in dialoog te blijven gaan. Lidgelden van spelers moeten niet worden verspild.

Diverse contacten zijn ondertussen gelegd en VSF en BSF hopen dat het eerstvolgend overlegcomité van volgende week bepaalde beslissingen zal terugschroeven en het opnieuw mogelijk wordt om te kunnen snookeren.


Het al dan niet doorgaan van de geplande organisaties van VSF en BSF bij de start van 2022 zal worden gecommuniceerd via de algemene en de gewestelijke websites.
  • Provant 1
  • Love snooker
  • Provant 2
  • Love snooker
  • Provant 3
  • Love snooker
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2022 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue