Gewest Antwerpen
Dinsdag 2021-08-24
Beker van Vlaanderen 2022 - reglementen

Algemeen

1.  Beker van Vlaanderen,  verder afgekort  met  BvV, is  een  organisatie  voor  ploegen  o.l.v. de Vlaamse SnookerFederatie (VSF).

2.  Een ploeg bestaat steeds uit 4 competitieve spelers die lid zijn van VSF.

3.  De spelers, die een ploeg vormen, moeten allemaal zijn aangesloten bij dezelfde club.

4.  Een speler mag gedurende de volle duur van de competitie slechts aantreden voor 1 ploeg.

5.  Een club mag een onbeperkt aantal ploegen inschrijven zolang het aantal ploegen niet groter is dan het aantal beschikbare snookertafels.

6.  Alle wedstrijden van BvV worden volgens de reglementen van World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) gespeeld op een ‘standaard 12ft snookertafel’.

7.  Voor een thuiswedstrijd BvV moet een ploeg voor de volle duur van een wedstrijd over minstens 2 snookertafels kunnen beschikken. Tenminste 30 minuten voor aanvang van een wedstrijd moeten er minstens 2 snookertafels beschikbaar zijn voor de bezoekers. Bezoekers dienen het nodige initiatief te nemen om zich bij de thuisploeg aan te bieden.

8.  Bij het begin van een ontmoeting zorgt de thuisploeg voor de aanwezigheid van een recent exemplaar van ‘het snookerreglement’ en een leeg wedstrijdformulier om alle scores te kunnen invullen.

9.  Elk team duidt voor aanvang van de wedstrijd een ‘kapitein’ aan. Beide kapiteins zorgen voor de invulling van het wedstrijdformulier waarbij de thuisploeg begint met invullen.

10. Voor de thuisploeg worden de spelers ingevuld op de volgnummers 1 t.e.m. 4. De spelers van de bezoekers worden ingevuld op de volgnummers 5 t.e.m. 8.

11. Op een wedstrijdformulier mag niets worden ‘overschreven’ of ‘geschrapt’.

12. Voor de goede gang van zaken stellen we dat de thuisploeg verantwoordelijk is voor :
       •  het goed onderhouden van de snookertafels en de materialen;
       •   het zorgen voor een behaaglijke temperatuur in het lokaal;
       •  het beperken van lawaai, muziek en andere storende geluiden tot een minimum en het weren van te luidruchtige toeschouwers zodat spelers kunnen aantreden in een serene sfeer;
       •  het invullen en het verzenden van de wedstrijdformulieren (ook bij forfait);
       •  het invullen van de uitslagen op de website (ook ingeval van forfait);
       •  het betalen van de tafelhuur van de snookertafel(s).


Wedstrijden

1.  Wedstrijden van BvV worden gepland op zaterdag.

2.  De algemene regel is dat een wedstrijd ten laatste op het beginuur, in principe 11.00 uur, moet starten.

3.  Principieel  is  het  niet  toegestaan  om  een  wedstrijd  uit  te  stellen.  Het  is  echter  wel toegelaten om een wedstrijd mits wederzijds akkoord EN verwittiging van het algemeen secretariaat VROEGER te spelen dan de vastgelegde datum.

4.  Elke  wedstrijd  moet  in  principe  steeds  op  de  vastgelegde  datum  doorgaan.  Indien  dit onvoorzien toch niet mogelijk blijkt en men overmacht inroept voor het verdagen van deze wedstrijd, dan zal het BO een oordeel vellen en een beslissing nemen i.v.m. de opgegeven reden om al dan niet een afwijking toe te staan op deze algemene regel.

5.  Indien de weersomstandigheden van dien aard zijn dat een verplaatsing gevaarlijk wordt, dan zal het algemeen secretariaat de clubs verwittigen dat de wedstrijden integraal worden uitgesteld. Mits onderling akkoord van de betrokken partijen mag men toelating aan het algemeen  secretariaat  vragen  om  de  wedstrijd  toch  te  laten  doorgaan.  Voor  de  niet- gespeelde wedstrijden zal later een nieuwe datum worden gemeld.

6.  Voor alle wedstrijden van BvV is het dragen van snookerkledij dresscode ‘B’ verplicht. Hierop wordt het spelen met polo shirt of hemd met korte mouwen toegestaan indien alle spelers van de ploeg uniform gekleed gaan.

7.  Elke speler speelt per wedstrijd van BvV steeds een wedstrijd tegen 2 spelers van de tegenstander conform de volgorde van het wedstrijdformulier.

8.  Als een speler van een ploeg ‘NIET AANWEZIG’ is op het beginuur van een wedstrijd dan gelden per speler volgende afspraken bij NIET AANWEZIG op het gepland aanvangsuur ALTIJD vermelden op het wedstrijdformulier en daarbij geldt VERLIES frame 1,
       a.  NA 15 minuten VERLIES van frame 2,
       b.  NA 30 minuten VERLIES van de wedstrijd.

9.  Hou rekening met de weersomstandigheden en/of een verkeerssituatie die de hoofdreden kunnen zijn wanneer een team te laat zou arriveren

10. Mits onderling overleg en uiteraard ook de goedkeuring van alle betrokken partijen mag men een wedstrijd altijd vroeger dan het aanvangsuur starten. Als controlemiddel voor de juiste tijd geldt de ‘sprekende klok’, telefoonnummer ‘078 / 051200’.

11. Bij de puntentelling worden de resultaten van de thuisploeg altijd verplicht bovenaan en/of langs de linkerkant  van  het  scorebord  bijgehouden.  Om  misverstanden  en  mogelijk problemen te vermijden is het aan te raden om deze plaats te voorzien van een kenmerk, bv. een naamplaatje, een bierviltje, ...

12.   De  thuisploeg dient na elke wedstrijd BvV een scan en/of goed leesbare foto van het wedstrijdformulier door te  sturen naar info@vsf-snooker.be en dit ten laatste voor middernacht van maandag die volgt op een speeldag.

13.  Originele wedstrijdformulieren worden bewaard door de thuisploeg en indien erom wordt gevraagd binnen 72 uur bezorgd aan het algemeen secretariaat.

14.  Iedere speler is zelf verantwoordelijk voor het feit of haar/zijn persoonlijke identificatie- gegevens en uitslagen op het wedstrijdformulier correct zijn vermeld.

15.  De eindstand van elk frame moet op het wedstrijdformulier worden ingevuld. Indien een speler een frame afbreekt, dan vermeldt men steeds de stand die op dat ogenblik werd bereikt als eindstand.

16.  Als  de  winnaar  minder  punten  heeft  dan  de  tegenstander,  dan  moet  de  winnaar  met verdere uitleg in de rubriek opmerkingen worden vermeld, bvb. toepassing van de regel 3 x opeenvolgend een miss, …

17.  De  kapitein  van  een  ploeg  is  steeds  verantwoordelijk  voor  toezicht  op  het  hele wedstrijdgebeuren.  Hij/Zij neemt  de taak  op zich om  elke afwijking te melden  via  het opmaken van een verslag.

18.  Een bemerking op een wedstrijdformulier wordt NIET noodzakelijk aanzien als het indienen van een klacht! Nooit mag een bemerking een reden zijn om een wedstrijd niet aan te vatten en/of af te breken.


Scores

1.  Tijdens de 1/16de en de 1/8ste finales worden tijdens elke game 3 frames gespeeld. Tijdens de 1/4de en de 1/2de finales wordt er tijdens elke game naar een Bof 5 gespeeld. Tijdens de finale worden er tijdens elke game 5 frames gespeeld.

2.  In alle gevallen krijgt een speler 1 punt per gewonnen frame en 1 punt per gewonnen game. (bv : 3-0 = 4p, 2-3 = 2p, 2-1 = 3p, enz)

3.  De som van de 8 gespeelde ‘games’ bepaalt voor een ploeg het resultaat van een wedstrijd. Wanneer het eindresultaat resulteert in een ex aequo zal elk team 1 speler aanduiden om 1 beslissend frame te spelen om alsnog een winnaar te bepalen.
 

Financieel

1.  Het inschrijvingsgeld bedraagt 20,00 € per ploeg.

2.  Indien een ploeg met 3 spelers aantreedt zullen alle games van de afwezige speler met de maximum score verloren worden. Indien dit een 2de maal gebeurt zal dit bestraft worden als een algemeen forfait. Als een speler van de thuisploeg ontbreekt dan wordt de plaats van speler 4 open gelaten, als dit bij de bezoekers is dan wordt speler 8 niet ingevuld.

3.  Indien een ploeg met minder als 3 spelers aantreedt zal dit bestraft worden als een algemeen forfait.

4.  Een algemeen forfait van een ploeg wordt bestraft met de uitsluiting van de ploeg en een administratieve kost van 50,00 €.

 
Specificaties

1.  Inschrijven kan door een mail te sturen naar info@vsf-snooker.be en dit t.e.m. 30/9/2021. Indien het maximum aantal ploegen van 32 wordt overschreden zal voorrang gegeven worden aan het tijdstip van inschrijven, doch rekening houdend met het aantal verschillende clubs zodat elke club kan deelnemen.

2.  Bij de inschrijving dient een ploeg 1 contactpersoon door te geven.

3.  De loting en het wedstrijdschema zullen ten laatste op 10/10/2021 worden gepubliceerd.

4.  Indien er wegens Covid-19 wedstrijden niet gespeeld kunnen worden zullen deze door het BO, in samenspraak met de betrokken ploegen,  op een andere datum gepland worden.

5.  De 8 hoogst geplaatste clubs kwalificeren zich voor de Beker van België, afgekort met BvB.

  • Provant 1
  • Love snooker
  • Provant 2
  • Love snooker
  • Provant 3
  • Love snooker
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2022 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue