Gewest Antwerpen
Vrijdag 2021-07-23
Uitnodiging clubs 21-08-2021

Gent, 23 juli 2021.
 
 
Geachte leden,
Beste snookerspelers,
 
Hierbij worden jullie vriendelijk uitgenodigd op de INFORMATIEVERGADERING van de Vlaamse SnookerFederatie vzw die zal doorgaan op :

Zaterdag 21 augustus 2021 om 13.30 uur
’t Centrum - Boerenkrijglaan 24 - 2260 Westerlo

DEEL I – Agenda Algemeen :
     1.      Welkomstwoord
     2.      Controle aanwezigheden / volmachten snookerclubs
     3.      Presentatie VSF-jaarrekening 2020
     4.      Presentatie Interne jaarrekening 2020
     5.      Aanstelling kascontroleurs VSF-jaarrekening 2021
     6.      Voorstel ondersteuning uitbaters
     7.      Ziekenfondsen & lidgelden sportverenigingen
     8.      Erkenning VSF vzw – waarom & gevolgen

Pauze
     9.      Presentatie sportief kader
     10.    Informatie geplande activiteiten BSF vzw
     11.    Ondersteuning clubs Vlaamse Sport Federatie
     12.    Ondersteuning clubs gemeenten & steden
     13.    Project G-snooker (oproep trainers – begeleiders)
     14.    Project scholen & snooker (SOV – oproep trainers – begeleiders)
     15.    Project ledenwerving & meer naambekendheid VSF vzw
     16.    Vragenronde deel I
     17.    Slotwoord
 
Get. Ignace Uytdenhouwen,
Voorzitter Vlaamse SnookerFederatie vzw.

 

 
DEEL II – Agenda Gewest :
     18.    Verkiezing gewestraadsleden
     19.    Procedure kandidaat effectieve leden
     20.    Aanstelling gewestelijke commissievoorzitters
     21.    Goedkeuring gewestelijke jaarrekening 2020
     22.    Goedkeuring gewestelijke begroting 2021
     23.    Uitdelen lidkaarten – wedstrijdboeken
     24.    Presentatie sportief kader
     25.    Vragenronde deel II
     26.    Slotwoord

  • Provant 1
  • Love snooker
  • Provant 2
  • Love snooker
  • Provant 3
  • Love snooker
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2021 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue