Gewest Antwerpen
Vrijdag 2021-07-23
Uitnodiging clubs 21-08-2021

Gent, 23 juli 2021.
 
 
Geachte leden,
Beste snookerspelers,
 
Hierbij worden jullie vriendelijk uitgenodigd op de INFORMATIEVERGADERING van de Vlaamse SnookerFederatie vzw die zal doorgaan op :

Zaterdag 21 augustus 2021 om 13.30 uur
t Centrum - Boerenkrijglaan 24 - 2260 Westerlo

DEEL I Agenda Algemeen :
     1.      Welkomstwoord
     2.      Controle aanwezigheden / volmachten snookerclubs
     3.      Presentatie VSF-jaarrekening 2020
     4.      Presentatie Interne jaarrekening 2020
     5.      Aanstelling kascontroleurs VSF-jaarrekening 2021
     6.      Voorstel ondersteuning uitbaters
     7.      Ziekenfondsen & lidgelden sportverenigingen
     8.      Erkenning VSF vzw waarom & gevolgen

Pauze
     9.      Presentatie sportief kader
     10.    Informatie geplande activiteiten BSF vzw
     11.    Ondersteuning clubs Vlaamse Sport Federatie
     12.    Ondersteuning clubs gemeenten & steden
     13.    Project G-snooker (oproep trainers begeleiders)
     14.    Project scholen & snooker (SOV oproep trainers begeleiders)
     15.    Project ledenwerving & meer naambekendheid VSF vzw
     16.    Vragenronde deel I
     17.    Slotwoord
 
Get. Ignace Uytdenhouwen,
Voorzitter Vlaamse SnookerFederatie vzw.

 

 
DEEL II Agenda Gewest :
     18.    Verkiezing gewestraadsleden
     19.    Procedure kandidaat effectieve leden
     20.    Aanstelling gewestelijke commissievoorzitters
     21.    Goedkeuring gewestelijke jaarrekening 2020
     22.    Goedkeuring gewestelijke begroting 2021
     23.    Uitdelen lidkaarten wedstrijdboeken
     24.    Presentatie sportief kader
     25.    Vragenronde deel II
     26.    Slotwoord

  • Provant 1
  • Love snooker
  • Provant 2
  • Love snooker
  • Provant 3
  • Love snooker
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2022 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue