Gewest Antwerpen
Maandag 2021-05-24
Mededeling aan de snookerspelers 2021-05

Beste spelers

Beste snookerliefhebbers

 

BSF, VSF en de gewestelijke afdelingen hebben samen met de clubs en de uitbaters zeer lang moeten wachten op ‘goed’ nieuws van de overheden om tenminste nog een deel van de geplande activiteiten uit te kunnen voeren. Helaas moet worden beslist dat dit door de zeer lange sluiting van de horeca niet meer mogelijk is. Daarom wordt het snookerseizoen 2020-2021 sportief afgesloten.

 

Op voorwaarde dat aan alle gestelde voorwaarden van de federale regering en van Sport Vlaanderen wordt voldaan kan alle indoor sportinfrastructuur vanaf 9/06/2021 weer open voor alle leeftijden en kunnen amateursportwedstrijden opnieuw plaatsvinden. Uiteraard dient steeds het horecaprotocol te worden gevolgd.

 

Meer info en details zijn momenteel nog niet gekend maar wij zullen berichten, die via de officiële kanalen worden verspreid, opvolgen en doorgeven. In de eerste plaats denken we dan aan

https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona

 

Tenzij het horecaprotocol voor 15/06 e.k. zou wijzigen, worden vertegenwoordigers van de snookerclubs apart uitgenodigd om enerzijds informatie van dossiers van BSF en VSF te verschaffen en anderzijds om vragen te beantwoorden in voorbereiding van het nieuwe snookerseizoen 2021-2022.

 

Volgende info kan hopelijk al enkele vragen oplossen;

 

FINANCIEEL

Clubs, ploegen en spelers, die tijdens het snookerseizoen 2020-2021 bij VSF/BSF zijn aangesloten, worden automatisch en gratis lid voor het snookerseizoen 2021-2022.

 
·  Voor de inschrijving van de club en de spelers dienen géén formulieren te worden ingevuld. Verlenging van lidmaatschap via de module ‘mijn VSF’ is ook niet nodig.
·  Spelers, die tijdens het seizoen 2020-2021 niet bij VSF zijn aangesloten, dienen te voldoen aan de inschrijvingsformaliteiten. Deze zijn beschreven in de statuten en reglementen van VSF waarbij o.a. het afleveren van een volledig ingevuld aansluitingsformulier wel nodig is.
·  Een speler kan de wijziging van contactgegevens zelf aanpassen via de module ‘mijn VSF’.
·  Een speler, die als vaste speler of vliegende reserve is ingeschreven, kan het statuut laten wijzigen.
·  Voor de samenstelling van de ploegen dient wel een formulier te worden ingevuld.
·  Formulieren zijn beschikbaar via www.vsf-snooker.be onder het menu downloads.

 

Vooral de formulieren van de inschrijving van de ploegen dienen tegen ten laatste 1/07/2021 te worden afgeleverd en/of gemaild naar een gewestelijke contactpersoon die alle stukken vervolgens zal bezorgen aan het algemeen secretariaat. Vanaf dat formulieren door het algemeen secretariaat zijn verwerkt is het resultaat zichtbaar op de gewestelijke websites.

 

NIET-PROFESSIONELE SPORTBEOEFENAAR

Sport is in België een bevoegdheid van de gewesten, waarbij VSF door Sport Vlaanderen is erkend als vertegenwoordiger van de snookersport.

 

Het decreet van 24/07/1996 tot vaststelling van het statuut van de Niet-professionele Sportbeoefenaar en de uitvoeringsbesluiten zijn dan ook van toepassing voor de spelers die zijn aangesloten bij een club die actief is binnen Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Dit decreet stelt in hoofdstuk 3:

·  Art. 4 ‘Nietig is elke bepaling van een reglement of een overeenkomst die ertoe strekt, in strijd met dit decreet en met de uitvoeringsbesluiten ervan, de rechten van de niet-professionele sportbeoefenaar aan te tasten of hem zwaardere verplichtingen op te leggen.’
·  Art. 6 ‘Elk concurrentiebeding moet als niet-geschreven worden beschouwd.’

 

Laat u dus niet leiden door andere ‘informatiebronnen’ !

 

SPORTIEF

·  Gewestelijk

Ř  Gewestelijke interclub: teams met 3 spelers spelen in verschillende afdelingen een heen- en een terugronde.

Ř  EXTRA: bij voldoende interesse van spelers kunnen gewesten bijkomend ook een extra competitie organiseren. De belangrijkste verschillen met de gewone interclubcompetitie zijn dat de teams uit 2 spelers bestaan en zij spelen elk tegen de tegenstanders 4 frames nl. 2 frames met 15 rode snookerballen en 2 frames het reeds gekende en spectaculaire 6-reds. Details worden besproken met de geďnteresseerde clubs.

Ř  Gewestelijke tornooien: deze kunnen bvb. worden opgesplitst in een A- en een B-reeks.

Ř  Provinciaal kampioenschap. 

 

·  Overkoepelend VSF & BSF

Ř  Overkoepelende tornooien algemeen.

Ř  Overkoepelende tornooien voor specifieke categorieën.

Ř  Overkoepelende kampioenschappen.

 

OPLEIDINGEN

Ben je als sporter geďnteresseerd om je spel te verbeteren dan kan je ook dit jaar terecht bij Snooker Opleiding Vlaanderen (SOV), en dit zowel voor jeugd als volwassenen. Er wordt enkel gewerkt met door de Vlaamse Trainersschool gediplomeerde trainers.

 

Of misschien ben je geďnteresseerd om spelers meer wegwijs te maken aan een snookertafel, dan kan je bij SOV een opleiding ‘BEGELEIDER’ (doelgroep jongeren van 8 tot 12 jaar) of ‘HULPTRAINER’ (bvb. voor de clubwerking) volgen.

 

Wil je hieromtrent mee informatie contacteer dan sov@vsf-snooker.be of raadpleeg de website www.vsf-snooker.be

 

ALGEMEEN

Vragen over bepaalde dossiers kunnen voorlopig nog niet worden beantwoord omdat deze bij officiële en/of gerechtelijke instanties in behandeling zijn.

 

 

Graag doen we nog een warme oproep aan ALLE snookerspelers om ons gemeenschappelijk hobby snooker te gaan beoefenen vanaf dat de deuren voor binnensporten opnieuw open mogen, hopelijk vanaf 9/06 e.k. Op deze manier steunt u ook onze uitbaters die alle hulp kunnen gebruiken.

 

 

Vriendelijke, sportieve en hoopvolle groeten,

 

Bestuursorgaan VSF vzw,

Bestuursorgaan BSF vzw.

Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2023 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue