Gewest Antwerpen
Maandag 2021-02-15
Breaking News Lidgelden 2021-2022

Gent, 15 februari 2021.


Beste clubs, ploegen en spelers van de Vlaamse SnookerFederatie vzw,

Het zijn nog altijd allesbehalve prettige omstandigheden maar iedereen moet volhouden om het virus Corona Covid-19 SAMEN en SNEL onder controle te krijgen. Hopelijk ontvangen we dan goed nieuws om ons gemeenschappelijk hobby snooker opnieuw te kunnen beoefenen.

VSF is bezig met o.a. het onderzoeken van de mogelijkheden voor een gedeeltelijke afwerking van het huidige seizoen maar ook de voorbereidingen voor het komende snookerseizoen 2021-2022 worden onder de loep genomen. Meer nieuws en details volgen vanaf het ogenblik dat beslissingen door de overheden bekend worden gemaakt.

Belangrijk voor de werking van een vereniging zijn steeds de beschikbare mankracht en financiŽle middelen. Ingeval minder werking zijn er steeds minder kosten is echter een foute redenering want veel vaste kosten zoals huur secretariaat, gsm & internet, onderhoud & ontwikkeling informatica, rapporteringen aan officiŽle instanties, verzekeringen, drukwerken, lidgelden (VIV, VSDC, VST, Ö), jeugdwerking, tornooien & kampioenschappen, werking gewestelijke afdelingen, Ö blijven vaak hetzelfde.

En toch willen VSF, de gewestelijke afdelingen en BSF de clubs en spelers financieel ondersteunen en blijven investeren in de toekomst van snooker. Op korte termijn blijven o.a. de geplande aankoop van 6ft snookertafels Xing Pai, een vernieuwde lay-out van de websites VSF, organisatie van kampioenschappen in een neutrale venue, een snookerexhibitie, drukwerken van het nieuwe snookerreglement (boekjes & posters), enz. een hoofddoel.

Alle clubs van VSF hebben al producten ontvangen om o.a. snookermaterialen te kunnen ontsmetten met natuurlijke grondstoffen. Na het indienen van een dossier over schade vanwege het Coronavirus Covid-19 hebben snookerclubs onlangs een subsidie ontvangen van de Vlaamse Overheid. Details over mogelijkheden voor ondersteuning door de overheid tijdens het kalenderjaar 2021 zijn nog niet gekend.

Maar in tegenstelling tot de meeste andere sportfederaties en clubs, die de lidgelden voor het komende seizoen 2021-2022 zelfs verhogen, hebben VSF en haar erkende overkoepelende federatie BSF in overleg volgende compenserende maatregelen beslist voor ondersteuning van onze clubs, onze ploegen interclub en onze spelers:

Clubs, ploegen en spelers, die tijdens het seizoen 2020-2021 bij VSF-BSF zijn aangesloten, worden AUTOMATISCH en GRATIS lid voor het komende snookerseizoen 2021-2022.

SAMEN STERK blijft ons motto !

Bestuursorgaan v/d Vlaamse SnookerFederatie vzw.

  • Provant 1
  • Love snooker
  • Provant 2
  • Love snooker
  • Provant 3
  • Love snooker
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2021 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue