Gewest Antwerpen
Vrijdag 2020-06-12
Nieuwsbrief 12/06/2020 - update

HEROPENING HORECA – SNOOKERZALEN OP 8 JUNI 2020
RICHTLIJNEN VAN DE VLAAMSE SNOOKERFEDERATIE vzw - update
 
Vooreerst willen we ons verontschuldigen voor het verspreiden van niet 100% juiste teksten.  De reden, het kopiëren in en uit een Microsoft Office bestand, is nu gekend en zal voortaan dan ook anders gebeuren.
 
Graag willen we de mensen van harte bedanken voor het bezorgen van bijkomende informatie die de uitbaters, de clubs en de spelers alleen maar ten goede kan komen.
 
Vanaf 8 juni zullen sportactiviteiten kunnen hervatten, zonder onderscheid te maken tussen indoor of outdoor, amateurs of professionals, trainingen of wedstrijden.  Publiek / supporters zijn pas vanaf 1 juli toegestaan.
 
In België zijn alle bevoegdheden inzake ‘sport’ toegewezen aan de regio’s (Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest).  Als erkende sportbond volgt de Vlaamse SnookerFederatie vzw dan ook de beslissingen van de Vlaamse regering.
 
Naast de verplichtingen en de richtlijnen voor een uitbater van een horecazaak heeft de Vlaamse SnookerFederatie vzw een lijst gemaakt met belangrijke richtlijnen om tot tegenbericht toe te laten passen tijdens onze activiteiten.
 
De veiligheidsafstand van 1,50 meter en de hygiëneregels (handen wassen en/of ontsmettingsgel gebruiken + voor materialen een water-alcohol oplossing gebruiken) blijven steeds van toepassing.
1. Ontsmet best thuis alle persoonlijke snookermaterialen die u meeneemt.
2. Ga bij voorkeur alleen naar de sportlocatie.
3. Volg de richtlijnen van de organisatie.
4. Indien beschikbaar gebruiken de spelers zoveel mogelijk hun eigen snookermaterialen.
5. Voor gebruik desinfecteren de uitbater en/of de club steeds de banden en pockets van de snookertafel en alle gebruikte hulpstukken met een water-alcoholoplossing.
6. De snookerballen worden best gereinigd met een detergent in de ballenmachine.  Gebruik voor de snookerballen geen alcohol want dat is zeker voor de 1G-sets erg schadelijk !  (*)
7. Gebruik alleen gedeeld materiaal als dat schoongemaakt is. Reinig en desinfecteer het desnoods zelf met wegwerpdoekjes, ontsmettingsspray, ...
8. Vermijdt elk persoonlijk contact !  Begroet mensen alleen met wuiven, Namaste of een Thaise buiging, ... 
9. Een wedstrijd wordt gespeeld met maximum 2 spelers.
10. Spelers, met een eigen keu, leggen de keukist steeds ONDER de snookertafel.
11. Draag een mondmasker indien social distancing niet steeds 100% kan worden toegepast.  Tevens is het veel veiliger voor uzelf en voor mensen van een risicogroep (ouderen, diabetes, verminderde weerstand, hart- of longziekte, nierproblemen, …).
12. Het is aangewezen dat een scheidsrechter het scorebord bedient en een set snookerballen oplegt of gepotte snookerballen terug plaatst.
Bij ontbreken van een scheidsrechter mogen de spelers deze handelingen stellen mits inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen.  Een speler gebruikt een scorebord alleen voor ingave van eigen scores.
13. Na het sporten:
• Gebruikt en gedeeld materiaal moet zeker worden schoongemaakt. Reinig het desnoods zelf.
• Was of desinfecteer je handen.
• Als je na het sporten iets gaat drinken, houd dan rekening met de afstandsregels, behalve bij uw huisgenoten of uw uitgebreide sociale bubbel van maximum 10 personen, per week. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling ook geen afstand te houden.
• Ontsmet je eigen sportmateriaal.
• Optimaal is dat het snookerlaken wordt geborsteld, geblokt en vervolgens is ‘dampclothing’ met een ontsmettingsspray aangeraden waarna het laken wordt gestreken. (*)
 
Deze richtlijnen worden voor de veiligheid van mensen ook best gebruikt door recreanten, spelers en clubs die geen lidmaatschap hebben bij de Vlaamse SnookerFederatie vzw.
 
Zoals meermaals gesteld door de wetenschappers en de politiek rekenen wij als sportbond op het gezonde verstand van de mensen in het belang van hun eigen gezondheid alsmede de gezondheid van anderen.
 
Indien de federale en/of de Vlaamse overheid de regels, wetten en/of richtlijnen aanpast dan zal de Vlaamse SnookerFederatie vzw het nodige doen om haar leden hierover asap te informeren.
 
Er kunnen geen rechten aan deze richtlijnen worden ontleend.  De Vlaamse SnookerFederatie vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld worden voor mogelijke gevolgen van het (niet) naleven van deze richtlijnen.
 
 
De Vlaamse SnookerFederatie vzw,
de enige erkende sportbond voor snooker in Vlaanderen !
 
(*)  Contacteer het algemeen secretariaat mocht u bijkomende informatie hierover wensen.
 

Voor méér informatie, antwoorden op vragen, protocollen en gedragscodes, … :
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2023 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue