Gewest Antwerpen
Vrijdag 2020-06-05
Nieuwsbrief 05/06/2020

HEROPENING HORECA – SNOOKERZALEN OP 8 JUNI 2020
RICHTLIJNEN VAN DE VLAAMSE SNOOKERFEDERATIE vzw

Vanaf 8 juni zullen sportactiviteiten kunnen hervatten, zonder onderscheid te maken tussen indoor of outdoor, amateurs of professionals, trainingen of wedstrijden.  Publiek / supporters zijn pas vanaf 1 juli toegestaan.

In België zijn alle bevoegdheden inzake ‘sport’ toegewezen aan de regio’s (Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk gewest en Waals gewest).  Als erkende sportbond volgt de Vlaamse SnookerFederatie vzw dan ook de beslissingen van de Vlaamse regering.

Naast de verplichtingen en de richtlijnen voor een uitbater van een horecazaak heeft de Vlaamse SnookerFederatie vzw een lijst gemaakt met belangrijke richtlijnen om tot tegenbericht toe te laten passen tijdens onze activiteiten.

De veiligheidsafstand van 1,50 meter en de hygiëneregels (handen wassen en/of ontsmettingsgel gebruiken + voor materialen een water-alcohol oplossing gebruiken) blijven steeds van toepassing. 

  1. Ontsmet thuis alle persoonlijke snookermaterialen die u meeneemt.
  2. De spelers gebruiken uitsluitend hun eigen materialen en hulpstukken, uitgezonderd de sets snookerballen die door de club worden gedesinfecteerd en hen ter beschikking gesteld.
  3. Vermijdt elk persoonlijk contact !  Begroet mensen alleen met wuiven, Namaste of een Thaise buiging.
  4. Een wedstrijd wordt gespeeld met maximum 2 spelers.
  5. Draag een mondmasker indien social distancing niet steeds 100% kan worden toegepast.  Tevens is het veel veiliger voor uzelf en voor mensen van een risicogroep (ouderen, diabetes, verminderde weerstand, hart- of longziekte, nierproblemen, …).
  6. Alleen een scheidsrechter mag het scorebord bedienen en een set snookerballen opleggen of gepotte snookerballen terug plaatsen.  Bij ontbreken van een scheidsrechter mogen de spelers deze handelingen stellen mits inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. Een speler gebruikt het scorebord alleen voor ingave van eigen scores.
Deze richtlijnen kunnen voor de veiligheid van mensen ook gebruikt worden door spelers en clubs die geen lid zijn van de Vlaamse SnookerFederatie vzw.

Zoals meermaals gesteld door de wetenschappers en de politiek rekenen wij als sportbond op het gezonde verstand van de mensen in het belang van hun eigen gezondheid alsmede de gezondheid van anderen.

Indien de federale en/of de Vlaamse overheid de regels, wetten en/of richtlijnen aanpast dan zal de Vlaamse SnookerFederatie vzw het nodige doen om haar leden hierover asap te informeren.

Er kunnen geen rechten aan deze richtlijnen worden ontleend.  De Vlaamse SnookerFederatie vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld worden voor mogelijke gevolgen van het (niet) naleven van deze richtlijnen.

De Vlaamse SnookerFederatie vzw,
de enige erkende sportbond voor snooker in Vlaanderen !


Voor méér informatie, antwoorden op vragen, protocollen en gedragscodes, … :
• 
www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen
• www.vlaamsesportfederatie.be/coronavirus
• 
www.dynamoproject.be/node/24505
• www.info-coronavirus.be/nl/
• www.coronaviruscovid19.be
• news.belgium.be/nl/corona
• 
www.viv-sport.be/nl/
• www.vsf-snooker.be/nl/

Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2024 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue