Gewest Antwerpen
Vrijdag 2020-05-29
Nieuwsbrief 29/05/2020

Beste snookerspelers, sporters, uitbaters, …

Zoals beloofd bezorgen we graag volgende informatie aangaande de opstart, het kader en de planning van het snookerseizoen 2020-2021.

1. Voor alle competitieve en recreatieve leden, die tijdens het vorige snookerseizoen bij VSF waren aangesloten, wordt een individueel inschrijvingsformulier aangemaakt op basis van de door VSF gekende data.

Deze formulieren worden vervolgens elektronisch naar de clubvoorzitter gestuurd, voor grote clubs mogelijk via wetransfer.

Alleen de clubvoorzitter kan vervolgens het algemeen secretariaat contacteren om mogelijk bijkomende afspraken te maken.

2. Vanaf begin juni worden de formulieren, die nodig zijn voor een jaarlijkse inschrijving van onze leden, op de website www.vsf-snooker.be geplaatst onder het menu downloads.

3. De inschrijvingsformulieren, die kunnen worden gedownload, zijn …

a. de inschrijving van de club
b. de inschrijving van een (jeugd)speler
c. de inschrijving van een recreant
d. de inschrijving van een ploeg / ploegen
e. de aanvraag VR (reservespelers)
f. te storten gelden voor een competitieve club
g. te storten gelden voor een recreatieve club

Ook beschikbaar zijn …

h. opzeg binnen de transferperiode (1 mei t.e.m. 31 mei)
i. opzeg na de transferperiode (1 juni t.e.m. 30 april)
j. klachtenformulier algemeen
k. klachtenformulier procedure (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

4. Ingevulde inschrijvingsformulieren kunnen aan een contactpersoon worden afgegeven die ervoor zal zorgen dat deze asap worden bezorgd aan het algemeen secretariaat te Gent.

a. Contactpersoon Antwerpen : Ignace Uytdenhouwen
Mail
ignace.uytdenhouwen@telenet.be – gsm +32 473 267455

b. Contactpersoon Brabant : Nico De Vos
Mail
ndv.chaos@gmail.com – gsm +32 476 751162

c. Contactpersoon Limburg : Johan Heusdens
Mail
johan@home-outfit.be – gsm +32 468 132887

d. Contactpersoon Oost-Vlaanderen : algemeen secretariaat
Mail
info@vsf-snooker.be – tel +32 9 2431150

e. Contactpersoon West-Vlaanderen : algemeen secretariaat
Mail
info@vsf-snooker.be – tel +32 9 2431150

5. De streefdatum voor ontvangst van alle ingevulde formulieren door het algemeen secretariaat is 15 JULI 2020 !  Gelieve er rekening mee te houden dat de contactpersoon nog tijd nodig heeft om de documenten over te maken.

6. De betaling van alleen lidgelden dient uiterlijk op 15 JULI 2020 te gebeuren op de bankrekening BE90 8508 3197 2432 t.n.v.  Vlaamse SnookerFederatie vzw met referentie ‘Lidgelden 2020-2021, gewest en clubnaam’.

7. Spelers, die nog van club willen veranderen vanaf het afsluiten van de transferperiode op 31/05, worden tot 15 JULI 2020 vrijgesteld van het betalen van 15,00 € administratiekosten.

8. Spelers, die als recreant worden ingeschreven, worden ook uitgenodigd om gratis deel te nemen aan een snookerinitiatie.  Ingeval deelname aan een activiteit van VSF ontvangt een recreant per seizoen 1 keer een korting van 5,00 € bij het betalen van een inschrijvingsgeld.

9. SNOOKER CLUB LEAGUE, verder afgekort met SCL, is een nieuwe competitie voor de clubs die zijn aangesloten bij de Vlaamse SnookerFederatie vzw, verder afgekort met VSF, of bij l’Association Francophone de Snooker, verder afgekort met AFS.

Het is een competitie met heen- en terugwedstrijden en per wedstrijd treden 4 spelers van een club aan.  Een club kan slechts deelnemen met 1 team en alle aangesloten competitieve spelers mogen een club vertegenwoordigen.

Momenteel worden zoveel mogelijk details uitgeschreven en in de mate van het mogelijke wordt nog onderhandeld met een potentiële sponsor.

10. Reeds geplande activiteiten voor het seizoen 2020-2021 zijn:

Vlaanderen & gewestelijk
• Interclubcompetitie
• Bekercompetitie
• Gewestelijke tornooien
• Gewestelijke kampioenschappen

Nationaal
• Snooker Club League
• Overkoepelende tornooien
• Overkoepelende kampioenschappen

Internationaal
• Afvaardiging naar organisatie van WSF

11. Corona – Covid 19 nieuws: Via de link
https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/ kan u ter voorbereiding alvast zeer veel informatie vinden over de opstart van horecazaken in combinatie met specificaties voor binnensporten.

Naast Sport Vlaanderen danken we ook de Vlaamse Sport Federatie voor het bezorgen van alle informatie.

Op de website www.viv-sport.be staat voor de clubs en de spelers ook zeker interessante informatie.

Clubs en/of spelers met vragen kunnen deze alvast sturen naar info@vsf-snooker.be


Vriendelijke en sportieve groeten en keep staying safe !

De bestuursorganen van VSF & BSF.

  • Provant 1
  • Love snooker
  • Provant 2
  • Love snooker
  • Provant 3
  • Love snooker
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2021 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue