Gewest Antwerpen
Dinsdag 2020-05-19
Nieuwsbrief 19/05/2020

Beste snookerspelers, sporters, uitbaters, Ö

Om zeker geen misverstanden te krijgen bezorgt VSF u graag volgende informatie.

De erkende snookerbond VSF heeft voor de niet-professionele sportbeoefenaar van 1 t.e.m. 31 mei 2020 een periode dat een speler gratis van club kan veranderen op voorwaarde dat de gestelde wettelijke voorschriften worden gevolgd.  Mocht u misschien van snookerclub willen veranderen dan kan u een document downloaden onder het menu downloads van de website www.vsf-snooker.be  Van deze periode kan niet worden afgeweken gezien Sport Vlaanderen deze periode heeft laten publiceren in het Belgisch Staatsblad.  Buiten deze periode kan men ook van club veranderen maar dan zijn er andere voorschriften die staan vermeld in het intern reglement.

Voor wat betreft de heropstart van de Sportsector wachten ook wij op een volgende beslissing fase 3 e.v. van de Nationale Regering na adviezen van de Nationale Veiligheidsraad.  Sport is in BelgiŽ enkel een regionale bevoegdheid (Vlaams gewest, Waals gewest of Brussels Hoofdstedelijk gewest).  Daarom is de problematiek en de situatie van de snookersport door VSF overgemaakt aan o.a. Sport Vlaanderen en de Vlaamse Sport Federatie.  Op de website www.vlaamsesportfederatie.be staan trouwens vele goede adviezen, mogelijkheden, nuttige tips en contactgegevens voor o.a. de aanschaf van beschermingsmaterialen.

In afwachting dat het enigszins mogelijk wordt om als VSF een samenkomst te plannen zullen wij onze aangesloten clubs uitnodigen om de werking binnen VSF en BSF en de geplande organisaties op korte termijn toe te lichten.  Uiteraard komen ook de gewestelijke interclubcompetitie en de gewestelijke en de overkoepelende tornooien en kampioenschappen aan bod.

VSF en BSF hebben zeker niet stil gezeten.  Vooral achter de schermen werden volgende dossiers van onze partners ondertussen volledig bijgewerkt.

SPORT VLAANDEREN (ondersteuning, subsidies, rapporteringen, G-sport Vlaanderen, goed bestuur, jeugdsport, ethisch verantwoord sporten, gedragscodes, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag met aanspreekpunten integriteit (API), medisch verantwoord sporten, BOIC-topsport)
    
VLAAMSE ORGANISATIE voor INTERNATIONALE VOLKSSPORTEN (VIV) (individuele verzekering conform voorschriften Sport Vlaanderen, materiŽle ondersteuning door secretariaat VIV, informatiecentrum voor federaties, clubs en spelers, bemanning permanent secretariaat)
  
VLAAMSE SPORT FEDERATIE (Dynamoproject met gratis ondersteuning voor clubs en spelers, kenniscentrum voor federaties)
  
NADO VLAANDEREN (informatieve ondersteuning anti-doping en verboden middelen)
  
VLAAMSE TRAINERS SCHOOL (VTS) (kwaliteitsvol opleidingskader)
  
VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (VDT) (informatieve ondersteuning anti-doping en verboden middelen, professionele afhandeling van dossiers dopinggebruik, gespecialiseerde aanpak van dossiers (seksueel) grensoverschrijdend gedrag)
  
PANATHLON VLAANDEREN (charter over de rechten van het kind in de sport, ondertekening door de gewesten Antwerpen en Brabant, aanvraag schrapping VSF Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen)
  
VLAAMS STUDIE- EN DOCUMENTATIECENTRUM VOOR VZWīs (VSDC) (juridische ondersteuning)
  
STEDEN & GEMEENTEN (subsidies (club), huldiging kampioenen)
  
MUTUALITEITEN Ė ZIEKENFONDSEN (ondersteuning / terugbetaling lidgeld)
  
HOOFDACTIVITEITEN VOOR CLUBS EN SPELERS (gewestelijke en overkoepelende competities, tornooien en kampioenschappen, opleidingen en bijscholingen (scheidsrechter, coaching, Ö), toepassing wetten, decreten, statuten, reglementen, afvaardigingen, snookerinitiaties, stages & snookerkampen, optimale automatisering, gereglementeerde vrijheidsregeling niet-professionele sportbeoefenaar, bescherming persoonsgegevens (GDPR) & compleet privacybeleid, opvolging gedragscodes en -regels, anti-match fixing, beteugeling omkoping en corruptie)
  
KUL LEUVEN (deelname statistieken en wetenschappelijk onderzoek sporten)

  
Ingeval aansluiting bij de Vlaamse SnookerFederatie vzw (VSF) is men als speler, scheidsrechter, official, Ö automatisch ook en zonder meerkost aangesloten bij de Belgium Snooker Federation vzw (BSF).  Rechtstreeks aansluiten bij BSF is niet mogelijk omdat een lidmaatschap van clubs en spelers beter en veiliger via een gewest zoals Vlaanderen verloopt.  Een goede samenwerking geeft leden meer en een betere dienstverlening, er is professionele ondersteuning van de sportbond, de clubs en de spelers en externe controles over een werking beschermen ook de clubs en spelers.

VSF doet periodiek een afdracht van lidgelden aan BSF.  Volgende items zijn inbegrepen in het individueel lidgeld dat door VSF wordt ontvangen."  
  
HOOFDACTIVITEITEN VOOR CLUBS EN SPELERS (overkoepelende competities, tornooien & kampioenschappen, opleidingen, afvaardigingen, toepassing wetten, decreten, statuten, reglementen)
  
WORLD PROFESSIONAL BILLIARDS AND SNOOKER ASSOCIATION (WPBSA) (aantreden scheidsrechters, anti-match fixing, beteugeling omkoping en corruptie)
  
WORLD SNOOKER FEDERATION (WSF) (afvaardiging naar snookerorganisaties, aantreden scheidsrechters)


Voor volgende dossiers, die door Belgium Snooker Federation worden beheerd, wordt nog gewacht op een beslissing van de betreffende Algemene Vergadering. 

 
EUROPEAN BILLIARDS AND SNOOKER ASSOCIATION (EBSA) & IBSF (aanvraag afvaardiging naar snookerorganisaties, aantreden scheidsrechters)

BELGISCH OLYMPISCH EN INTERFEDERAAL COMITE (BOIC) (aanvraag tot erkenning is in behandeling, aanvraag subsidies)


In onze volgende nieuwsbrief zal u bij het beŽindigen van de transferperiode worden geÔnformeerd over de procedures en de inschrijvingen voor het nieuwe snookerseizoen 2020-2021 alsook over de geplande activiteiten waarbij enkele nieuwigheden.

Clubs en/of spelers met vragen of problemen kunnen deze alvast sturen naar info@vsf-snooker.be


Vriendelijke en sportieve groeten en vergeet het niet, stay safe !

De bestuursorganen van VSF & BSF.

  • Provant 1
  • Love snooker
  • Provant 2
  • Love snooker
  • Provant 3
  • Love snooker
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2021 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue