Gewest Antwerpen
Zaterdag 2019-08-24
Aanpassing snooker reglement

Door Word Snooker werd op 12 augustus een nieuwe versie van het reglement gepubliceerd.

De belangrijkste verandering is dat de miss-regel terug is aangepast naar de situatie zoals dat een aantal jaar geleden was, waar je nog wel een miss kan geven wanneer er vr of als gevolg van de stoot nog genoeg punten op tafel liggen om gelijk te kunnen maken. Er kan dus terug enkel een miss gegeven worden indien er vr of als gevolg van de stoot er snookers nodig zijn om te kunnen winnen.

Voorbeelden:
1) Speler A staat 27 punten voor met nog 27 op tafel en geel is de bal on. Als speler A de gele niet op reglementaire wijze raakt kan de scheidsrechter een miss geven.
2) Speler A staat 31 punten achter met nog 35 op tafel en rood is de bal on. Als speler A de rode bal niet op reglementaire wijze raakt kan de scheidsrechter een miss geven.
3) Speler A staat 27 punten achter met nog 27 op tafel en geel is de bal on. Als speler A de gele niet op reglementaire wijze raakt kan de scheidsrechter GEEN miss geven, want na de stoot heeft speler A snookers nodig om te kunnen winnen.

Voor de rest werden er nog wat onduidelijke passages geherformuleerd.

Het volledige aangepaste reglement vind je op de website van World Snooker via de link

  • Provant 1
  • Love snooker
  • Provant 2
  • Love snooker
  • Provant 3
  • Love snooker
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2022 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue