Gewest Antwerpen
Woensdag 2019-06-19
Infobrief VSF & BSF

Gent, 19 juni 2019.
 

WERKING VSF & BSF

 
Momenteel heerst er bij een deel van de snookergemeenschap vrij grote onzekerheid over wat de toekomst voor hen zal brengen.  In deze informatiebrief kan iedereen alvast antwoorden vinden op de meeste actuele vragen.
 
De Vlaamse SnookerFederatie vzw en de Belgium Snooker Federation vzw zullen de snookerspelers, -clubs en -liefhebbers van de snookersport zeker een gezamenlijk programma aanbieden dat vooral snooker verder laat ontwikkelen en dat tevens de zeer brede groep van leden zoveel mogelijk laat genieten van de verschillende producten die met snooker gerelateerd kunnen worden.
 
Enkel en alleen als gevolg van de beslissing van een Bijzondere Algemene Vergadering van BBSA vzw van 17/05/2019 om nieuwe statuten goed te keuren, waarbij de VSF vzw (Vlaamse SnookerFederatie) en de FFS (Fédération Francophone de Snooker) niet langer worden erkend als snookerfederaties binnen BBSA vzw, hebben 3 personen het initiatief genomen om BSF vzw op te richten.  De neerlegging van de oprichting is gebeurd op 22/05/2019, voor details zie het Belgisch Staatsblad.
 
De basis van BSF is om VSF vzw en FFS wel te erkennen en zoveel mogelijk samen te werken.  Hierdoor hoeft o.a. méér dan 20 jaar werking, investering en ondersteuning in de snookersport binnen en door Vlaanderen niet zomaar te moeten verdwijnen.


Het programma van VSF is grotendeels al gekend en blijft sowieso verzekerd met …

 • ondersteuning van het algemeen secretariaat, dat is gevestigd bij de door Sport Vlaanderen erkende clusterfederatie VIV te Gent,
 • gebruik van modules voor o.a. ledenbeheer, interclubplanning, ingeven interclubresultaten, samenstelling ploeg- en individuele rangschikkingen, inschrijvingen & planning & resultaten tornooien en kampioenschappen, beheer websites, beheer mailings, enkelvoudige boekhouding,
 • een verzekering, conform de gestelde verzekeringsverplichtingen van Sport Vlaanderen, wordt jaarlijks voor ALLE leden afgesloten en is inbegrepen in het lidgeld,
 • VSF blijft zich aansluiten bij het Vlaams Dopingtribunaal zodat alle kosten van een mogelijk dopinggeval worden verzekerd waardoor de vereniging niet voor een onaangename verrassing kan komen te staan,
 • snookerclubs kunnen gemeentelijke of stedelijke subsidies aanvragen via het indienen van een dossier bij de betreffende stad of gemeente,
 • aangesloten snookerclubs kunnen gratis gebruik maken van de uitgebreide professionele kennis en/of de administratieve ondersteuning van de Vlaamse Sport Federatie vzw via het Dynamo Project,


In toepassing van artikel 5 en artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft VSF geen bezwaar om een lidmaatschap van een speler te aanvaarden op voorwaarde dat hij/zij in regel is met alle gestelde administratieve en financiële verplichtingen.  De vrijheid van vereniging is namelijk een fundamentele vrijheid van de burgerrechten.


BSF wil in samenwerking met VSF volgend jaarprogramma aanbieden …

 • leden, die zijn aangesloten bij VSF of FFS, kunnen deelnemen aan OVERKOEPELENDE TORNOOIEN & KAMPIOENSCHAPPEN,
 • clubs kunnen deelnemen aan een OVERKOEPELDENDE CLUBCOMPETITIE,
 • JEUGDWERKING
  a.  Er worden minstens 12 6-feet snookertafels aangekocht om het CUE ZONE programma van World Snooker in scholen aan te kunnen bieden,
  b.  Bijkomend wordt door gekwalificeerde opleiders een coaching programma verder ontwikkeld voor 12 tot 16-jarigen,
  c.  De organisatie van competities voor spelers van de categorieën U14, U16, U18 en U21 wordt verder gezet.
 • TRAININGEN & OPLEIDINGEN
  d.  Opleidingen en coaching voor scheidsrechters worden aangeboden,
  e.  Opleidingen voor coaches worden ontleed, dit betreft de opleidingen van de Vlaamse Trainersschool, EBSA, WPBSA, WSF and more ...,
  f.   Opleidingen voor monitoren voor sporters met een handicap worden asap ontwikkeld en gepland,
  g.  Officials worden opgeleid voor kinderbescherming.
 • SPORTERS MET EEN HANDICAP
  h.  Samenwerking met WDBS, G-sport Vlaanderen, ...
  i.  Presentatie van snooker en coaching sessies voor spelers met een handicap,
  j.  Tornooien en kampioenschappen presenteren voor spelers met een handicap.
 • PROMOTIE SNOOKER
  k.  Gebruik van livestreams van zoveel mogelijk wedstrijden van zoveel mogelijk organisaties,
  l.  Organisatie van exhibities die worden open gesteld voor een zo breed  mogelijk snookerpubliek waarbij de spelers.
 • ONTWIKKELING VAN EEN KWALITEITSLABEL VOOR CLUBS
  Clubs gaan een label krijgen dat o.a. rekening kan houden met de kwaliteit van alle snookermaterialen, met de hoeveelheid van organisaties, met de aangeboden jeugdwerking, enz.

Op middellange termijn blijft de ambitie …

 • OPENING VAN EEN SNOOKER ACADEMY
  m.  Oprichting van een Snookerschool met 16 professional 12-feet snookertafels,
  n.   Organisatie van tornooien en kampioenschappen voor U14, U16, U18, U21, Men, Ladies, Doubles, Masters +40, Masters +50, Masters +60 en sporters met een handicap waarbij de snookerclubs die al lange tijd overkoepelende organisaties ontvangen niet in de steek worden gelaten,
  o.  Uitnodiging van bedrijven voor een teambuildingprogramma en mogelijkheden aanbieden om als bedrijf mee te investeren in de snookersport,
  p.  Ontvangst van internationale tornooien en kampioenschappen.
   

BSF laat het dagelijks beheer van de vereniging uitvoeren door een Bestuursorgaan dat bestaat uit 5 personen, die naast de eigen taken de bijdragen van minstens 13 werkgroepen mee zullen ondersteunen en opvolgen.  BSF ambieert een werking VAN, VOOR en DOOR leden en maakt komaf met alle persoonlijke en gewestelijke machtspelletjes die zaken alleen maar vertragen en tegenwerken en die zeker niet ten goede komen van een moderne sportvereniging.

 
Bij de start van de werking wordt voor volgende werkgroepen een aanspreekpunt aangesteld : communicatie, jongerenwerking, PR & marketing, IT, spelersraad, tornooien, kampioenschappen, coaching, wetten & regels, doping, scheidsrechters, competities, internationale organisaties. 
 

BSF en VSF hebben reeds verschillende contacten gelegd met diverse doelstellingen.  Hierbij een beknopt overzicht van wat al is geweten :

 • Er blijft een regelmatige opvolging van de dossiers die zijn overgemaakt aan een advocatenkantoor,
 • Volgend weekend is er een afspraak met World Snooker,
 • Voor eind juni 2019 is er een samenkomst met het BOIC,
 • Midden juli 2019 is er een samenkomst met de dossierbeheerders van Sport Vlaanderen voor VSF en VIV,
 • 27/08/2019 is er een exhibitie gepland voor o.a. de viering van de individuele Vlaamse kampioenen van afgelopen seizoen met prioriteit voor de jongeren
 • ...
   

De inschrijvingen van de clubs, de ploegen en de spelers dienen

TEN LAATSTE OP VRIJDAG 5 JULI 2019
te worden bezorgd aan het algemeen secretariaat van de Vlaamse SnookerFederatie vzw, Zuiderlaan 13 te 9000 Gent.
 
 

Get. Johan Heusdens,                                   Get. Ignace Uytdenhouwen,
Voorzitter BSF vzw.                                       Voorzitter VSF vzw.

Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2024 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue