Taal: NL EN
Gewest Antwerpen
Maandag 2019-02-11
Dagorde verplichte GAV 11/02/2019

 
Turnhout, 28 januari 2019.

 

Geacht Effectief Lid, Geachte Clubvoorzitter,

Beste leden van het gewest Antwerpen,

 

Hierbij nodigen wij alle AANGESLOTEN CLUBS / EFFECTIEVE LEDEN van harte uit voor onze jaarlijkse statutaire (gewestelijke) algemene vergadering. 

 

Deze samenkomst zal plaats vinden op MAANDAG 11 FEBRUARI 2019 bij LIMIT te Westerlo.

 

Voor de goede orde verwachten wij u deze avond wel ten laatste om 19.45 uur.

 

De agenda die wij dan zullen volgen bestaat uit :

Verwelkoming door de voorzitter

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Goedkeuring van de jaarrekening

Goedkeuring van de begroting

Kwijting bestuurders en toegetreden leden kastoezichters

Aanstelling kastoezichters

                       Nieuws vanwege VSF

Nieuws vanwege BBSA

Varia

 

Indien u deze vergadering als effectief lid echter niet persoonlijk kan bijwonen, dan kan u zich alleen geldig laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid de schriftelijke volmacht te geven.

 

Bij niet-aanwezigheid zal het reglement administratieve bestraffingen worden toegepast en dienen overtreders binnen de 7 kalenderdagen minstens een boete van 50,00 euro te storten.

 

Bijkomende inlichtingen en informatie kan u zoals steeds via ons secretariaat en de gewestraadsleden bekomen.

 

Vriendelijke en sportieve groeten van,

 

Get. Ignace Uytdenhouwen, Voorzitter Gewest Antwerpen. 

Get. Glenn Moons, Penningmeester Gewest Antwerpen.
  • Provant 1
  • Love snooker
  • Provant 2
  • Love snooker
  • Provant 3
  • Love snooker
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2019 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue